Παρασκευή, 19 Οκτωβρίου 2007

Τα δένδρα των πόλεων είναι ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση

Από ScienceNews.gr

Κατά πόσο τα δένδρα των πόλεων είναι ευαίσθητα στην ατμοσφαιρική ρύπανση;
Τα κωνοφόρα δένδρα είναι πολύ διαδεδομένα στη Ρωσία, ειδικά στη Σιβηρία, όπου η τούνδρα καταλαμβάνει πάνω από 10 εκατομύρια εκτάρια. Οι κέδροι και τα πεύκα αναπτύσσονται και σε περιβάλον πόλεως όπως σε πάρκα, αλλά υποφέρουν από τις αλλαγές που προκαλεί ο άνθρωπος στο περιβάλον. Ωστόσο, τα κωνοφόρα δένδρα μπορούν να αντέξουν σε μικρά επίπεδα ρύπανσης. Τα όξινα αέρια που απορροφούν τα δένδρα μεταφέρονται και αποθηκεύονται σε εκείνα τα μέρη του δένδρου που δεν πραγματοποιούν σημαντικές λειτουργίες και μερικά στοιχεία απομακρύνονται από τις βελόνες και τους πόρους των ριζών. Τα δένδρα είναι οπλισμένα με διάφορες βιοχημικές αντιδράσεις που αποτρέπουν τις επιβλαβείς διαδικασίες οξείδωσης. Σύμφωνα με τα στοιχεία από τον Κεντρικό Βοτανικό Κήπο της Μόσχας, η ικανότητα των πεύκων να αντέχουν στη ρύπανση του περιβάλοντος μειώνεται με την ακόλουθη κλίμακα: Το κοινό πεύκο (γένος Pinus) είναι το πιο ανθεκτικό. Το βουνίσιο πεύκο (Pinus Montana) και οι ποικιλίες της Β.Αμερικής - το πεύκο του Λαμπραντόρ (Pinus banksiana) και το πεύκο του Weymouth (Pinus strobus) - είναι λιγότερο ανθεκτικά. Το πεύκο cembra (Pinus cembra), ο κέδρος της Σιβηρίας (Pinus sibirica), το πεύκο-νάνος (Pinus pumila) και το πεύκο της Κορέας (Pinus koraiensis) είναι τα πιο ευπαθή. Τα κωνοφόρα είναι 10 φορές πιο ευαίσθητα στη ρύπανση του αέρα από τα φυλλοβόλα εξ αιτίας της ευαισθησίας τους στις οικολογικές αλλαγές. Tα κωνοφόρα αποτελούν δείκτες για την κατάσταση του περιβάλοντος στο οποίο ζουν. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει σε κάποιον να εκτιμήσει τη συνδιασμένη επίδραση όλων των τοξικών ουσιών στους ζωντανούς οργανισμούς. Αυτό είναι πολύ οφέλιμο σε αστικές συνθήκες, αφού η ανομοιογένεια του αστικού κλίματος, του εδάφους, της τοπογραφίας και άλλων παραγόντων, καθιστούν δύσκολο τον καθορισμό του βαθμού ρύπανσης και του επιπέδου τοξικότητας των διαφόρων ουσιών σε συγκεκριμένα σημεία εντός της πόλης. Μια τέτοια εκτίμηση δεν θα μπορούσε να βασιστεί, για παράδειγμα, μόνο στη χημική ανάλυση των αερίων ρυπαντών, καθώς το τελευταίο δεν μπορεί να χαρακτηρίσει την μετατροπή και τη μετακίνηση των αερίων σε διάφορα στρώματα της ατμόσφαιρας. Σε αυτήν την περίπτωση η παρατήρηση των φυτών που πάσχουν από αυτά τα αέρια είναι ο καλύτερος τρόπος ελέγχου. Τα πεύκα ηλικίας 20 με 25 ετών που αναπτύσονται στην πόλη Tomsk, σε περιοχές με διαφορετικά επίπεδα ρύπανσης, μελετήθηκαν από ερευνητές του Πανεπιστημίου Tomsk. Οι επιστήμονες βρήκαν ότι οι αστικές συνθήκες προκαλούν αλλαγές στις κύριες διαδικασίες φυσιολογίας και ανάπτυξης των κωνοφόρων δένδρων. Η φωτοσυνθετική ικανότητα μειώνεται κατά 25-30%, τα παρατηρούμενα δένδρα αναπτύσονται πιο αργά από τα ανάλογα κωνοφόρα των προαστίων, έχουν παραμορφωμένο το πάνω μέρος του κώνου και χαμηλής ποιότητας ξύλο. Στο πλαίσιο της εκτίμησης της κατάστασης των κωνοφόρων στην περιοχή της λίμνης Βαϊκάλη, η Dr. Mikhailova, η ερευνήτρια του Siberian Institute of Plant Psysiology and Biochemistry της Russian Academy of Sciences, κατέταξε την κατάσταση των κωνοφόρων ανάλογα με τη ρύπανση του αέρα από τα βιοχημικά αέρια. Η οφειλόμενη στη ρύπανση ασθένεια των δένδρων αναπτύσσεται σε διάφορα στάδια. Αρχικά, εμφανίζεται μια μικρή, αλλά ορατή διαταραχή του μεταβολισμού. Σε μεσαίο επίπεδο ρύπανσης, η διαταραχή μεταβάλλεται σε μια χρόνια ασθένεια, οι μηχανισμοί προσαρμογής δε λειτουργούν κατάλληλα και η ανάπτυξη του δένδρου καθυστερεί. Όσο η ασθένεια εξαπλώνεται, το δένδρο εισέρχεται στη φάση της μη αναστρέψιμης αποσύνθεσης και στο τελικό στάδιο το φυτό πεθαίνει. Τα φυτά είναι πολύ ευαίσθητα σε υψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού όζοντος. Η μελέτη της επίδρασης του όζοντος στα δένδρα είναι δύσκολα εφικτή σε φυσικές συνθήκες εξαιτίας της υψηλής αντιδραστικότητας του παράγοντα. Στο εργαστήριο, ο ειδικός εξοπλισμός επιτρέπει την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του όζοντος κατά την διάρκεια του πειράματος. Επιστήμονες από το Institute of Atmosphere Optics (Siberian Division, Russian Academy of Sciences), το Πανεπιστήμιο Tomsk, και το Institute of Forestry (Siberian Division, Russian Academy of Sciences) ανακάλυψαν ότι η εξάωρη έκθεση ενός τετραετούς κέδρου Σιβηρίας σε συνθήκες αυξημένης συγκέντρωσης όζοντος έχει ως αποτέλεσμα την αποσύνθεση των φωτοσυνθετικών χρωστικών. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο εμφανές στις βελόνες των ταχέως αναπτυσσόμενων κέδρων. Οι βελόνες των βραδέως αναπτυσσόμενων κέδρων είναι λιγότερο ευαίσθητες. Ωστόσο, ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης αυτών των ειδών αποτελεί μειονέκτημα για τη χρήση τους στα πάρκα των πόλεων. Συνοψίζοντας, οι αστικές συνθήκες καθιστούν πολύ δύσκολη την ανάπτυξη των πεύκων και των κέδρων. Γι’αυτό το λόγο τα πεύκα που φυτεύονται κυρίως στις αυλές των σπιτιών των πόλεων αρρωσταίνουν και πεθαίνουν γρήγορα.

Κυριακή, 14 Οκτωβρίου 2007

Η εφημερίδα "Γνώμη" του Κιλκίς προβάλλει το έργο του ΒΒΚΚ

Στην Ελλάδα η φύση πεθαίνει

Οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια έχουν εγκαταλείψει το περιβάλλον και αφήνουν στην τύχη τους ευπαθή οικοσυστήματα


ΜΑΧΗ ΤΡΑΤΣΑ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΙΤΣΙΚΑ

Η λίμνη Κορώνεια έγινε υγρός τοξικός τάφος για εκατοντάδες πουλιά. Οι κάτοικοι στη Θήβα και στις περιοχές γύρω από τα Οινόφυτα πίνουν νερό με χρώμιο. Το παραποτάμιο δάσος της Κερκίνης έχει συρρικνωθεί στο ένα δέκατο της αρχικής του έκτασης εξαιτίας μιας αδιέξοδης διαχείρισης. Η λίμνη Βεγορίτιδα έχει απολέσει περίπου το 90% του όγκου της και η στάθμη της έχει πέσει κατά περίπου 40 μέτρα. Οι κυβερνήσεις εδώ και χρόνια έχουν εγκαταλείψει το περιβάλλον και έχουν αφήσει στην τύχη τους ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ξέσπασαν άγρια και οι πυρκαϊές για να αναδειχθεί η γύμνια της κυβερνητικής πολιτικής και στον τομέα προστασίας του φυσικού πλούτου. Ηρθαν μετά το κυνήγι για την αναθεώρηση του άρθρου 24 για τα δάση, τις νομοθεσίες για τον περιορισμό των δασικών εκτάσεων αλλά και την αναπτυξιακή λογική που χωρά άφθονο τσιμέντο σε περιοχές-φιλέτα. Η παράκτια ζώνη και σημαντικοί βιότοποι «αξιοποιούνται» από μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικές μονάδες ή θυσιάζονται στον βωμό της οικιστικής ανάπτυξης. Μετά τις καταστροφές στην Ηλεία το μεγαλεπήβολο σχέδιο ανασυγκρότησης ξεκίνησε από την παραλιακή ζώνη της Ζαχάρως. Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου παραχώρησε στον Δήμο Ζαχάρως 2.500 στρέμματα - μέρος των οποίων προστατεύεται από το ευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 - για οικιστική και τουριστική ανάπτυξη. Ο δήμος με τη σειρά του είναι έτοιμος να παραδώσει τη δημόσια γη σε επενδυτές. Οι πιέσεις στον φυσικό πλούτο της χώρας από αυθαίρετες ή πρόχειρα σχεδιασμένες παρεμβάσεις καθημερινά αυξάνονται και η κυβέρνηση εξακολουθεί να στηρίζει μια κατ' εξοχήν καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική. Η δημιουργία υπουργείου Περιβάλλοντος έμεινε στα αζήτητα. «Φαίνεται ότι ο κ. Καραμανλής δεν πήρε το μήνυμα. Παρά τα εύκολα παχιά λόγια, το περιβάλλον παραμένει πολύ χαμηλά στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης», σύμφωνα με τον Ν. Χρυσόγελο, από τους Οικολόγους Πράσινους. Από το 1936, οπότε ιδρύθηκε ο πρώτος εθνικός δρυμός της χώρας, ως σήμερα δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη διαχείριση και την προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Πολλές φυσικές περιοχές δέχονται πιέσεις από επεκτάσεις καλλιεργειών, διανοίξεις δρόμων, μπαζώματα, παράνομη δόμηση και απόθεση απορριμμάτων.

Κορώνεια - Βόλβη

Η λίμνη Κορώνεια έχει γίνει τάφος για εκατοντάδες πουλιά


Τις τελευταίες ημέρες στην Κορώνεια βρίσκεται σε εξέλιξη ένα σοβαρότατο περιστατικό μαζικών θανάτων πουλιών, το οποίο δεν αποκλείεται να οφείλεται σε βοτουλισμό ή σε τοξικά κυανοβακτήρια. Μέχρι στιγμής έχουν περισυλλεγεί εκατοντάδες νεκρά πουλιά από τη λίμνη Κορώνεια από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής και από συνεργάτες του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Αγριων Ζώων. Η αδιαφορία και η ασυνεννοησία των αρμοδίων υπηρεσιών πλήττουν για τρίτη φορά (η πρώτη ήταν το 1995 και η δεύτερη το 2004) μια λίμνη διεθνούς σημασίας - η περιοχή προστατεύεται από τη Συνθήκη Ραμσάρ. Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Κορώνειας - Βόλβης παλεύει χρόνια να ξεκινήσει την ουσιαστική λειτουργία του, αλλά η έλλειψη πολιτικής βούλησης και στήριξης τον καθιστά ανίκανο να επιτελέσει το έργο του.

Μελέτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία δημοσιεύθηκε σε παλαιότερο τεύχος (21 Οκτωβρίου 2006) του επιστημονικού εντύπου «Environmental monitoring and assessment», κάθε άλλο παρά αφήνει περιθώρια για εφησυχασμό. Η χημική ρύπανση από γεωργικά φάρμακα και απόβλητα, αστικά και βιομηχανικά, απειλεί την Κορώνεια και τη Βόλβη με αφανισμό. Σε μετρήσεις που έγιναν ανιχνεύθηκαν ενώσεις φωσφόρου, αζώτου, νιτρικά και επικίνδυνα χημικά στοιχεία σε υψηλές συγκεντρώσεις. Τα εργοστάσια, οι εντατικές καλλιέργειες και οι ρίψεις ανεπεξέργαστων λυμάτων συνεχίζουν να πλήττουν το υδάτινο οικοσύστημα, παρά τις υποσχέσεις των αρμοδίων για σωτήριες παρεμβάσεις. Μάλιστα η υπόθεση της Κορώνειας είναι ανοιχτή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα

Παρά το ότι είναι δίπλα στη Θεσσαλονίκη και επομένως είναι πιο εύκολο να επιτηρηθεί, και εδώ τα προβλήματα περισσεύουν. Πολύ συχνά μάλιστα δεν ευθύνονται μόνο παρανομούντες ιδιώτες αλλά και οι ίδιες οι δημόσιες υπηρεσίες. Πριν από μία εβδομάδα μέλη της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και στελέχη του τοπικού φορέα διαχείρισης κατέγραψαν ένα ακόμη περιστατικό μπαζώματος της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου από εργολάβο του Δήμου Εχεδώρου μέσα στην προστατευόμενη περιοχή και προχώρησαν στις σχετικές καταγγελίες. Εκκρεμεί στον Συνήγορο του Πολίτη και άλλη σχετική καταγγελία κατά του ίδιου δήμου για παλαιότερο μπάζωμα της λιμνοθάλασσας.

Στροφιλιά

Η ανεξέλεγκτη πρόσβαση οχημάτων στο δάσος Στροφιλιάς και στην παράκτια ζώνη έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό και στην υποβάθμιση του Δάσους Κουκουναριάς και στην καταστροφή των θινών. Το Δάσος Κουκουναριάς στη Στροφιλιά, το μεγαλύτερο και ωραιότερο από τα τρία δάση Κουκουναριάς της Ελλάδας, παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα αναγέννησης και σταδιακά υποβαθμίζεται.

Ολυμπος

Ακόμη και μέσα στον εθνικό δρυμό του Ολύμπου - περιοχή Natura έχει διανοιχθεί και ασφαλτοστρωθεί δρόμος προς το παλιό χιονοδρομικό του στρατού, σε υψόμετρο πάνω από τα 2.300 μ., με προοπτική τη δημιουργία χιονοδρομικού κέντρου στον Ολυμπο, από την πλευρά του Ν. Λάρισας. Τέτοιοι δρόμοι διευκολύνουν παράνομες δραστηριότητες, όπως η λαθροθηρία αγριόγιδων.

Ταΰγετος

Η πρόσφατη πυρκαϊά αποτέφρωσε περίπου 110.000 στρέμματα δάσους και θαμνώνων. Η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura και έχει προταθεί να γίνει εθνικό πάρκο. Η διάνοιξη δρόμων κοντά σε φαράγγια και σημαντικές για τα πουλιά περιοχές αποτελεί σημαντική απειλή για το ευαίσθητο οικοσύστημα. Από την πλευρά του Ν. Λακωνίας αυξάνεται η εκτός σχεδίου δόμηση, ενώ υπάρχουν σκέψεις για τοποθέτηση ανεμογεννητριών, που σημαίνει διάνοιξη και άλλων δρόμων, επεμβάσεις και αλλοίωση του τοπίου.

Πάρνωνας

Στην περιοχή έχει προταθεί να γίνει οικολογικό πάρκο. Η εφετινή πυρκαϊά έκαψε περίπου 150.000 στρέμματα δάσους και θαμνώνων. Στη λιμνοθάλασσα του Μούστου που είναι μέσα στην προστατευόμενη περιοχή υπάρχει πίεση για εκτός σχεδίου δόμηση.

Βάϊ

Τεράστια και αμφιλεγόμενη επένδυση στα κτήματα της Μονής Τοπλού προβλέπει ότι τα επόμενα 80 χρόνια το φοινικόδασος του Βάι και η γύρω περιοχή της βορειοανατολικής χερσονήσου της Κρήτης με τις παραλίες της θα «αξιοποιούνται» από τη βρετανική εταιρεία Loyalward Ltd. Εδώ και χρόνια οι τοπικοί πολιτικοί παραγοντες στηρίζουν την επένδυση, ενώ δεν έχουν λείψει και οι φωνές κριτικής από βουλευτές της Κρήτης. Πρόσφατα η κυβέρνηση και η Εκκλησία «ευλόγησαν» σχέδιο-μαμούθ για δημιουργία ξενοδοχείων, συνεδριακών κέντρων και υδροβόρων γηπέδων γκολφ. Αντίθεση έχει εκφρασθεί από οικολόγους - Παγκρήτιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» - αλλά και πολίτες από τους δήμους Σητείας και Ιτάνου. Η κριτική τους εστιάζεται στις επιπτώσεις που θα έχει για το περιβάλλον της περιοχής η επένδυση - περιοχή Natura, έλλειψη νερού, όγκος της μεγάλης κλίμακας τουριστικής επένδυσης.

Τυμπάκι

Το Παγκρήτιο Δίκτυο Οικολογικών Οργανώσεων «Οικοκρήτη» αντιτίθεται στα σχέδια του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας να κατασκευάσει έναν τεράστιο διαμετακομιστικό σταθμό κλειστού τύπου στον κόλπο της Μεσσαράς, τον οποίο βαφτίζει «πύλη του Νότου», με ξένους επενδυτές, χωρίς να αποκαλύπτει τις πραγματικές του διαστάσεις. Σύμφωνα με το δίκτυο, το έργο θα δεσμεύσει χιλιάδες στρέμματα θαλάσσιου χώρου και εδάφους για την κατασκευή του σταθμού-μαμούθ. Καθημερινά θα ελλιμενίζονται εκατοντάδες υπερμεγέθη πλοία και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο ενός μεγάλου σοβαρού ατυχήματος. Το έργο θα δημιουργήσει όχληση στη θαλάσσια χελώνα (Caretta caretta) στον Κομμό και θα υποβαθμίσει την ακτογραμμή σχεδόν σε όλη τη Νότια Κρήτη. Οπως καταγγέλλουν οι οικολόγοι της Κρήτης, η αλιεία θα περιοριστεί δραματικά, η αέρια ρύπανση θα πολλαπλασιαστεί, οι καλλιέργειες θα υποβαθμιστούν, αρχαιολογικά μνημεία θα απειληθούν και η περιοχή θα μεταμορφωθεί τελικά σε έναν γκρίζο και ξένο βιομηχανικό τόπο.

Υγρότοπος Λούτσας

Η περιοχή έχει υποστεί πολλές καταστροφές κατά καιρούς. Είναι χαρακτηριστική η υπόθεση που εκτυλίχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2006, όταν ο απερχόμενος δημοτικός άρχοντας αποφάσισε να μπαζώσει το μεγαλύτερο μέρος του υγροτόπου. Παρά τις παρεμβάσεις που έκαναν περιβαλλοντικές οργανώσεις προς ΥΠΕΧΩΔΕ, Νομαρχία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες, δεν κατέστη δυνατόν να σταματήσουν τα έργα κατά την εξέλιξή τους, με αποτέλεσμα να μπαζωθεί μεγάλο τμήμα του υγροτόπου. Μετά από σειρά καταγγελιών βγήκαν αποφάσεις που υποχρεώνουν τον Δήμο Αρτέμιδας να αποκαταστήσει τον χώρο όπως ήταν πριν από τα μπαζώματα.

Υγρότοπος Βραυρώνας

Οι τουρίστες που επισκέπτονται τον αρχαιολογικό χώρο του Ναού της Αρτέμιδος βλέπουν τον παρακείμενο υγρότοπο γεμάτο σκουπίδια και μπάζα. Μάλιστα ενίοτε ακούνε τους πυροβολισμούς των λαθροθηρών, οι οποίοι δεν φαίνεται να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Τον υγρότοπο διασχίζουν εναέρια καλώδια ρεύματος, με αποτέλεσμα αρκετά συχνά να σκοτώνονται πουλιά από την πρόσκρουση σε αυτά. Και όλα αυτά σε έναν τόπο ιδιαίτερης ιστορικής, αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας και έναν από τους ελάχιστους εναπομείναντες υγροτόπους της Αττικής.

Λίμνη Βεγορίτιδα

«Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας λίμνης που επί 45 χρόνια υφίσταται τη ληστρική ανθρώπινη εκμετάλλευση και οδηγείται στην ολοσχερή καταστροφή με την ευθύνη της κεντρικής εξουσίας, της αυτοδιοίκησης αλλά και με τη συνενοχή της τοπικής κοινωνίας» αναφέρουν σε έκθεσή τους οι Οικολόγοι Πράσινοι. Σήμερα η λίμνη έχει απολέσει περίπου το 90% του όγκου της και η στάθμη της έχει πέσει κατά περίπου 40 μέτρα. Η πτώση της στάθμης συμπαρέσυρε και τον υπόγειο υδροφορέα, που τροφοδοτούσε τα νερά του στη λίμνη. «Η μείωση του όγκου της λίμνης φτάνει τα 20 εκατ. κυβικά μέτρα ετησίως, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι σε 12 χρόνια η Βεγορίτιδα μπορεί να εξαφανιστεί» αναφέρουν οι «πράσινοι». Επιπλέον στα νερά της ανιχνεύονται βαρέα μέταλλα και υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Συνέπεια της υποβάθμισης των νερών της λίμνης είναι η μείωση της ιχθυοπαραγωγής και η εξαφάνιση της καραβίδας, του κορέγονου, της πρασινοκέφαλης πάπιας, του πελεκάνου και η εμφάνιση του τσιρονιού, που αντέχει σε κακής ποιότητας νερά.

Αλιάκμονας

Η αποσπασματική διαχείριση των νερών του κατά νομό ή κατά υπουργείο, οι αλληλοσυγκρουόμενες προτεραιότητες των εμπλεκομένων υπηρεσιών και η υποβάθμιση των νερών του με βιομηχανικά, γεωργικά και αστικά απόβλητα εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για το μέλλον του ποταμού. Κυριότεροι χρήστες είναι η ΔΕΗ και οι δήμοι Καστοριάς και Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, μεγάλος εκτιμάται ότι είναι και ο όγκος των υδάτων που αντλείται διαρκώς - όπως καταγγέλλεται, ο κάθε νομός προγραμματίζει νέα αρδευτικά ερήμην των άλλων. Οι ποσότητες που αντλούνται δεν καταγράφονται ούτε ελέγχονται συστηματικά. Στα νερά του Αλιάκμονα οι επιστήμονες ανίχνευσαν αμίαντο και υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, ενώ αρκετοί οικισμοί αλλά και βιομηχανίες χρησιμοποιούν τον ποταμό ως αποδέκτη αποβλήτων.

Νέστος

Οι λίμνες γλυκού νερού του Νέστου - βορειοανατολικώς της Χρυσούπολης (Καβάλας) - καταστρέφονται καθώς έχουν αναπτυχθεί δραστηριότητες ασύμβατες με τη διατήρηση του ευαίσθητου οικοσυστήματος, όπως κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις στις όχθες, απόθεση απορριμμάτων κτλ. Το Δέλτα Νέστου και οι λίμνες του προστατεύονται από το δίκτυο «Φύση 2000» και τη διεθνή συνθήκη Ραμσάρ. Επίσης έχουν ενταχθεί στο παγκόσμιο δίκτυο «Λίμνες Ζωής», στο οποίο έχουν συμπεριληφθεί σημαντικές λίμνες από όλον τον κόσμο.

Δέλτα Εβρου

Δίπλα στον σημαντικότερο υγρότοπο της Ευρώπης για τη μετανάστευση των πουλιών - προστατεύεται από την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία - θα κατασκευαστεί ο αγωγός πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, καθώς και οι εγκαταστάσεις φόρτωσης του πετρελαίου. «Παρ' ότι ο κίνδυνος για τον υγρότοπο είναι άμεσος και προφανής, δεν φαίνεται να έχουν ληφθεί ως σήμερα ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης των επιπτώσεων» καταγγέλλει ο επιστημονικός διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κ. Τ. Δημαλέξης. Πέρα από την κατασκευή του αγωγού, προβλήματα, μικρότερης κλίμακας, δημιουργούν οι εκατοντάδες παράνομες καλύβες εντός της προστατευόμενης περιοχής, οι οποίες χρησιμοποιούνται από κυνηγούς που διανυκτερεύουν στην περιοχή, παρ' ότι το κυνήγι απαγορεύεται. Ακόμη, η ανεξέλεγκτη βόσκηση και οι φωτιές που μπαίνουν το φθινόπωρο από κτηνοτρόφους και κυνηγούς αποτελούν μια σοβαρή απειλή. Ακόμη, όπως καταγγέλλουν τα μέλη της Οικολογικής Εταιρείας Εβρου (Παράρτημα Διδυμοτείχου), ένας από τους παραποτάμους του Εβρου, ο Ερυθροπόταμος, που διατρέχει το Διδυμότειχο, αντιμετωπίζεται από τους αρμοδίους ως χωματερή.

Βιστωνίδα - Πόρτο Λάγος

Η αυθαίρετη δόμηση (π.χ., Βελώνη), οι εναποθέσεις οικιακών απορριμμάτων, ο ευτροφισμός και η αλλοίωση της υδρολογίας λόγω υπεραντλήσεων πληγώνουν τον υγρότοπο, αν και η περιοχή εντάσσεται στο δίκτυο Natura και προστατεύεται από τη συνθήκη Ραμσάρ. «Η Μονή Βατοπαιδίου, επικαλούμενη χρυσόβουλο του 1080, διεκδικεί την κυριότητα του χώρου προκειμένου να τον αξιοποιήσει τουριστικά με ξενοδοχεία κτλ.» σημειώνει ο κ. Δημαλέξης. Δύο αποικίες ερωδιών, πολλά αρπακτικά και φοινικόπτερα αποτελούν τους σημαντικότερους «κατοίκους» της περιοχής, ενώ στην περιοχή διαχειμάζουν και οι αργυροπελεκάνοι.

Κερκίνη

Η Κερκίνη, ένας από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για τα υδρόβια πουλιά, αναπαραγόμενα και μεταναστευτικά, υποφέρει εδώ και δεκαετίες από το πολύ έντονο εποχικό ανεβοκατέβασμα της στάθμης του νερού, αφού χρησιμοποιείται και ως αρδευτικό - αντιπλημμυρικό έργο. Το αποτέλεσμα είναι ότι έχει συρρικνωθεί στο ένα δέκατο της αρχικής του έκτασης το πολύτιμο παραποτάμιο δάσος όπου φωλιάζουν τα σπάνια πουλιά. Κάθε χρόνο καταστρέφονται αρκετές φωλιές σπάνιων πουλιών.


Ο Συνήγορος του Πολίτη

Καταπατήσεις, επιχωματώσεις, ρύπανση και φαινόμενα υποβάθμισης σημαντικών υγροτόπων «πατάνε» στην αδράνεια της κρατικής μηχανής και της ανοχής των αρμοδίων, διαπιστώνει και ο Συνήγορος του Πολίτη.

Πλήθος αναφορών από πολίτες έχουν φθάσει στην ανεξάρτητη αρχή, όπως για εκσκαφές και εκτεταμένες επιχωματώσεις στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, για αυθαίρετες κατασκευές στο Λούρο, για εκτεταμένες αμμοληψίες στον Αχελώο. Στη λίμνη της Καστοριάς η κατασκευή με επίχωση μεγάλης τσιμεντένιας προβλήτας από τον Δήμο Μακεδνών προκάλεσε την παρέμβαση της Αρχής, κατεδαφίστηκε η αυθαίρετη προβλήτα, απομακρύνθηκαν τα υλικά κατασκευής και διαπιστώθηκε η επαναφορά της ακτογραμμής στην αρχική της μορφή.

Στην περιοχή Αλυκής Κοπανά (Νέας Λαμψάκου) λόγω εναπόθεσης σκουπιδιών και άχρηστων υλικών από εκσκαφές υπήρξε αλλοίωση του υγροτόπου. Επειτα από παρέμβαση του Συνηγόρου η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Νομαρχίας Ευβοίας επέβαλε πρόστιμο 2.000 ευρώ στον Δήμο Ληλαντίων. Στην παραλίμνια περιοχή της λίμνης Λυσιμαχείας μεγάλης έκτασης αργιλοληψία, καταπατήσεις, καθώς και απόθεση άχρηστων υλικών από εκσκαφές και απορριμμάτων. Οι παρανομίες διευκολύνονταν από το νομικό πλαίσιο καθώς η υπ' αριθ. 22306/2006 ΚΥΑ, με την οποία θεσμοθετήθηκε η νομική προστασία της λίμνης, δεν προσδιόριζε τις ακριβείς συντεταγμένες των ορίων προστασίας της.

Το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο Αγρινίου, μετά την παρέμβαση της Αρχής, επέβαλε πρόστιμο για τις αργιλοληψίες.


Το ΒΗΜΑ, 23/09/2007 , Σελ.: A46

Κωδικός άρθρου: B15172A461
ID: 289478

http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15172&m=A46&aa=1


... κομμένες ρίζες, που μοιάζανε με σταυρούς νεκροταφείου

Σε έναν από τους «αττικούς περιπάτους» του, στο - τρόπος του λέγειν - δάσος του Περάματος, ο Βάρναλης πέφτει πάνω σε έναν κυριακάτικο «εκδρομέα» που αγορεύει μπροστά σε ένα κορδόνι από κάμπιες. Τον πλησιάζει με τρόπο και τονε ρωτά:

- Γιατί δεν τις πατάτε, παρά τους βγάζετε... λόγο και τις κανακεύετε, όπως οι Αραπάδες της Αφρικής πιάνουνε τα ζωύφια στον κόρφο τους και δεν τα τσακίζουνε, παρά τ' αφήνουνε χάμου με τη δικαιολογία πως είναι «πλάσματα του θεού»; Γύρισε και με κοίταξε με οίκτο.

- Γιατί, κύριέ μου, η κάμπια, σε σχέση με τον άνθρωπο, δεν κάνει κανένα κακό στο δάσος. Τρώγει μερικά φύλλα ή και γυμνώνει ολότελα ένα ή δύο δέντρα, αλλά τα φύλλα ξαναβγαίνουν αργότερα πολύ πιο φρέσκα και ζωηρά και το δάσος μένει πάντα δάσος. Ενώ ο άνθρωπος κόβει σύρριζα όχι ένα δέντρο μονάχα, παρά όλα - και πια δε θα ξαναγίνει. Για να έχουμε δάση δεν είναι ανάγκη να πατάμε τις κάμπιες· πρέπει να πατάμε τους ανθρώπους. Μπορείτε; Οχι! Αφήστε λοιπόν τις κάμπιες ήσυχες, για να μας δώσουνε το αίσθημα πως βρισκόμαστε σε δάσος, ενώ βρισκόμαστε μέσα σ' αυτό το απέραντο πένθος.

Και μου έδειξε, καταλήγει ο Βάρναλης, όσο έφτανε το μάτι μου, τις κομμένες ρίζες, που μοιάζανε με σταυρούς νεκροταφείου.
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15190&m=S07&aa=1

Παρασκευή, 7 Σεπτεμβρίου 2007

Ο ΠΙΝΔΑΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

(Να ποια θα έπρεπε να ήταν η δουλειά όλων των Ελλήνων: ως καλοί κηπουροί-φύλακες να φροντίζουμε και να συντηρούμε το φυσικό τοπίο της χώρας μας και να φυλάσσουμε την ακεραιότητα των μνημείων της. Ίσως και να παίρναμε μια τέτοια απόφαση αν καταλαβαίναμε τι διηγείται ο Πίνδαρος στο κείμενό του για την Ολυμπία.)


3
ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΙΣ ΤΕ ΦΙΛΟΞΕΙΝΟΙΣ ΑΔΕΙΝ
ΚΑΛΛΙΠ'ΛΟΚΑΜΩ Θ' ΕΛΕΝΑ ΚΛΕΙΝΑΝ ΑΚΡΑΓΑΝΤΑ ΓΕΡΑΙΡΩΝ ΕΥΧΟΜΑΙ, ΘΗΡΩΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ ΥΜΝΟΝ ΟΡΘΩΣΑΙΣ, ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΩΝ ΙΠΠΩΝ ΑΩΤΟΝ. ΜΟΙΣΑ Δ' ΟΥΤΩ ΠΟΙ ΠΑΡΕΣΤΑ ΜΟΙ ΝΕΟΣΙΓΑΛΟΝ ΕΥΡΟΝΤΙ Τ'ΡΟΠΟΝ ΔΩΡΙΩ ΦΩΝΑΝ ΕΝΑΡΜΟΞΑΙ ΠΕΔΙΛΩ ΑΓ'ΛΑΟΚΩΜΟΝ: ΕΠΕΙ ΧΑΙΤΑΙΣΙ ΜΕΝ ΖΕΥΧΘΕΝΤΕΣ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΟΙ
ΠΡΑΣΣΟΝΤΙ ΜΕ ΤΟΥΤΟ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΟΝ ΧΡΕΟΣ, ΦΟΡΜΙΓΓΑ ΤΕ ΠΟΙΚΙΛΟΓΑΡΥΝ
ΚΑΙ ΒΟΑΝ ΑΥΛΩΝ ΕΠΕΩΝ ΤΕ ΘΕΣΙΝ ΑΙΝΗΣΙΔΑΜΟΥ ΠΑΙΔΙ ΣΥΜΜΕΙΞΑΙ ΠΡΕΠΟΝΤΩΣ, Α ΤΕ ΠΙΣΑ ΜΕ ΓΕΓΩΝΕΙΝ: ΤΑΣ ΑΠΟ ΘΕΟΜΟΡΟΙ ΝΙΣΟΝΤ' ΕΠ' ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΑΟΙΔΑΙ, Ω ΤΙΝΙ Κ'ΡΑΙΝΩΝ ΕΦΕΤ'ΜΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΣ ΠΡΟΤΕΡΑΣ
ΑΤ'ΡΕΚΗΣ ΕΛΛΑΝΟΔΙΚΑΣ ΓΛΕΦΑΡΩΝ ΑΙΤΩΛΟΣ ΑΝΗΡ ΥΨΟΘΕΝ ΑΜΦΙ ΚΟΜΑΙΣΙ ΒΑΛΗ ΓΛΑΥΚΟΧ'ΡΟΑ ΚΟΣΜΟΝ ΕΛΑΙΑΣ, ΤΑΝ ΠΟΤΕ ΙΣΤΡΟΥ ΑΠΟ ΣΚΙΑΡΑΝ ΠΑΓΑΝ ΕΝΕΙΚΕΝ ΑΜΦΙΤΡΥΩΝΙΑΔΑΣ, ΜΝΑΜΑ ΤΩΝ ΟΥΛΥΜΠΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΑΕΘΛΩΝ, ΔΑΜΟΝ ΥΠΕΡΒΟΡΕΩΝ ΠΕΙΣΑΙΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ ΛΟΓΩ:
ΠΙΣΤΑ Φ'ΡΟΝΕΩΝ ΔΙΟΣ ΑΙΤΕΙ ΠΑΝΔΟΚΩ ΑΛΣΕΙ ΣΚΙΑΡΟΝ ΤΕ ΦΥΤΕΥΜΑ
ΞΥΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΝ Τ' ΑΡΕΤΑΝ.
ΗΔΗ ΓΑΡ ΑΥΤΩ, ΠΑΤ'ΡΙ ΜΕΝ ΒΩΜΩΝ ΑΓΙΣΘΕΝΤΩΝ, ΔΙΧΟΜΗΝΙΣ ΟΛΟΝ ΧΡΥΣΑΡΜΑΤΟΣ ΕΣΠΕΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΑΝΤΕΦ'ΛΕΞΕ ΜΗΝΑ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΑΓ'ΝΑΝ ΚΡΙΣΙΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔ' ΑΜΑ ΘΗΚΕ ΖΑΘΕΟΙΣ ΕΠΙ ΚΡΗΜΝΟΙΣ ΑΛΦΕΟΥ:
ΑΛΛ' ΟΥ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΕ' ΕΘΑΛΛΕΝ ΧΩΡΟΣ ΕΝ ΒΑΣΣΑΙΣ ΚΡΟΝΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΣ.
ΤΟΥΤΩΝ ΕΔΟΞΕΝ ΓΥΜΝΟΣ ΑΥΤΩ ΚΑΠΟΣ ΟΞΕΙΑΙΣ ΥΠΑΚΟΥΕΜΕΝ ΑΥΓΑΙΣ ΑΕΛΙΟΥ.
ΔΗ ΤΟΤ' ΕΣ ΓΑΙΑΝ ΠΟΡΕΥΕΝ ΘΥΜΟΣ ΩΡΜΑ ΙΣΤΡΙΑΝ ΝΙΝ: ΕΝΘΑ ΛΑΤΟΥΣ ΙΠΠΟΣΟΑ ΘΥΓΑΤΗΡ ΔΕΞΑΤ' ΕΛΘΟΝΤ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΑΠΟ ΔΕΙΡΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥΓ'ΝΑΜΠΤΩΝ ΜΥΧΩΝ, ΕΥΤΕ ΝΙΝ ΑΓΓΕΛΙΑΙΣ ΕΥΡΥΣΘΕΟΣ ΕΝΤΥ' ΑΝΑΓΚΑ ΠΑΤ'ΡΟΘΕΝ ΧΡΥΣΟΚΕΡΩΝ ΕΛΑΦΟΝ ΘΗΛΕΙΑΝ ΑΞΟΝΘ', ΑΝ ΠΟΤΕ ΤΑΫΓΕΤΑ ΑΝΤΙΘΕΙΣ' ΟΡΘΩΣΙΑΣ ΕΓ'ΡΑΨΕΝ ΙΕΡΑΝ. ΤΑΝ ΜΕΘΕΠΩΝ ΙΔΕ ΚΑΙ ΚΕΙΝΑΝ ΧΘΟΝΑ Π'ΝΟΙΑΙΣ ΟΠΙΘΕΝ ΒΟΡΕΑ ΨΥΧΡΟΥ: ΤΟΘΙ ΔΕΝΔΡΕΑ ΘΑΜΒΑΙΝΕ ΣΤΑΘΕΙΣ. ΤΩΝ ΝΙΝ ΓΛΥΚΥΣ ΙΜΕΡΟΣ ΕΣΧΕΝ ΔΩΔΕΚΑΓ'ΝΑΜΠΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΕΡΜΑ ΔΡΟΜΟΥ
ΙΠΠΩΝ ΦΥΤΕΥΣΑΙ. ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΣ ΤΑΥΤΑΝ ΕΟΡΤΑΝ ΙΛΑΟΣ ΑΝΤΙΘΕΟΙΣΙΝ ΝΙΣΕΤΑΙ
ΣΥΝ ΒΑΘΥΖΩΝΟΙΟ ΔΙΔΥΜΟΙΣ ΠΑΙΣΙ ΛΗΔΑΣ. ΤΟΙΣ ΓΑΡ ΕΠΕΤ'ΡΑΠΕΝ ΟΥΛΥΜΠΟΝΔ' ΙΩΝ ΘΑΗΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΝΕΜΕΙΝ ΑΝΔΡΩΝ Τ' ΑΡΕΤΑΣ ΠΕΡΙ ΚΑΙ ΡΙΜΦΑΡΜΑΤΟΥ ΔΙΦ'ΡΗΛΑΣΙΑΣ. ΕΜΕ Δ' ΩΝ ΠΑ ΘΥΜΟΣ ΟΤ'ΡΥΝΕΙ ΦΑΜΕΝ ΕΜΜΕΝΙΔΑΙΣ ΘΗΡΩΝΙ Τ' ΕΛΘΕΙΝ ΚΥΔΟΣ ΕΥΙΠΠΩΝ ΔΙΔΟΝΤΩΝ ΤΥΝΔΑΡΙΔΑΝ, ΟΤΙ ΠΛΕΙΣΤΑΙΣΙ Β'ΡΟΤΩΝ ΞΕΙΝΙΑΙΣ ΑΥΤΟΥΣ ΕΠΟΙΧΟΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΙΣ, ΕΥΣΕΒΕΙ ΓΝΩΜΑ ΦΥΛΑΣΣΟΝΤΕΣ ΜΑΚΑΡΩΝ ΤΕΛΕΤΑΣ.
ΕΙ Δ' ΑΡΙΣΤΕΥΕΙ ΜΕΝ ΥΔΩΡ, ΚΤΕΑΝΩΝ ΔΕ Χ'ΡΥΣΟΣ ΑΙΔΟΙΕΣΤΑΤΟΣ, ΝΥΝ ΔΕ ΠΡΟΣ ΕΣΧΑΤΙΑΝ ΘΗΡΩΝ ΑΡΕΤΑΙΣΙΝ ΙΚΑΝΩΝ ΑΠΤΕΣΑΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΗΡΑΚΛΕΟΣ
ΣΤΑΛΑΝ. ΤΟ ΠΟΡΣΩ Δ' ΕΣΤΙ ΣΟΦΟΙΣ ΑΒΑΤΟΝ ΚΑΣΟΦΟΙΣ. ΟΥ ΝΙΝ ΔΙΩΞΩ: ΚΕΙΝΟΣ ΕΙΗΝ.
ΕΛΑΤΗΡ ΥΠΕΡΤΑΤΕ ΒΡΟΝΤΑΣ ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΟΣ ΖΕΥ: ΤΕΑΙ ΓΑΡ ΩΡΑΙ ΥΠΟ ΠΟΙΚΙΛΟΦΟΡΜΙΓΓΟΣ ΑΟΙΔΑΣ ΕΛΙΣΣΟΜΕΝΑΙ Μ' ΕΠΕΜΨΑΝ ΥΨΗΛΟΤΑΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡ' ΑΕΘ'ΛΩΝ:
ΞΕΙΝΩΝ Δ' ΕΥ ΠΡΑΣΣΟΝΤΩΝ ΕΣΑΝΑΝ ΑΥΤΙΚ' ΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΟΤΙ Γ'ΛΥΚΕΙΑΝ ΕΣΛΟΙ:
ΑΛΛΑ Κ'ΡΟΝΟΥ ΠΑΙ, ΟΣ ΑΙΤΝΑΝ ΕΧΕΙΣ ΙΠΟΝ ΑΝΕΜΟΕΣΣΑΝ ΕΚΑΤΟΓΚΕΦΑΛΑ
ΤΥΦΩΝΟΣ ΟΒ'ΡΙΜΟΥ, ΟΥΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ ΔΕΞΑΙ ΧΑΡΙΤΩΝ Θ' ΕΚΑΤΙ ΤΟΝΔΕ ΚΩΜΟΝ, ΧΡΟΝΙΩΤΑΤΟΝ ΦΑΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΕΩΝ ΑΡΕΤΑΝ.
ΨΑΥΘΙΟΣ ΓΑΡ ΙΚΕΙ ΟΧΕΩΝ, ΟΣ ΕΛΑΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΘΕΙΣ ΠΙΣΑΤΙΔΙ ΚΥΔΟΣ ΟΡΣΑΙ
ΣΠΕΥΔΕΙ ΚΑΜΑΡΙΝΑ. ΘΕΟΣ ΕΥΦΡΩΝ ΕΙΗ ΛΟΙΠΑΙΣ ΕΥΧΑΙΣ:
ΕΠΕΙ ΝΙΝ ΑΙΝΕΩ, ΜΑΛΑ ΜΕΝ ΤΡΟΦΑΙΣ ΕΤΟΙΜΟΝ ΙΠΠΩΝ,
ΧΑΙΡΟΝΤΑ ΤΕ ΞΕΝΙΑΙΣ ΠΑΝΔΟΚΟΙΣ, ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΗΣΥΧΙΑΝ ΦΙΛΟΠΟΛΙΝ ΚΑΘΑΡΑ
ΓΝΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΜΕΝΟΝ.
ΟΥ ΨΕΥΔΕΙ ΤΕΓΞΩ ΛΟΓΟΝ: ΔΙΑΠΕΙΡΑ ΤΟΙ ΒΡΟΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ:
ΑΠΕΡ ΚΛΥΜΕΝΟΙΟ ΠΑΙΔΑ ΛΑΜΝΙΑΔΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΥΣΕΝ ΕΞ ΑΤΙΜΙΑΣ.
ΧΑΛΚΕΟΙΣΙ Δ' ΕΝ ΕΝΤΕΣΙ ΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΝ ΕΕΙΠΕΝ ΥΨΙΠΥΛΕΙΑ ΜΕΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΙΩΝ:
"ΟΥΤΟΣ ΕΓΩ ΤΑΧΥΤΑΤΙ: ΧΕΙΡΕΣ ΔΕ ΚΑΙ ΗΤΟΡ ΙΣΟΝ. ΦΥΟΝΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΝΕΟΙΣ ΕΝ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΠΟΛΙΑΙ ΘΑΜΑΚΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΑΛΙΚΙΑΣ ΕΟΙΚΟΤΑ Χ'ΡΟΝΟΝ."

5.
ΥΨΗΛΑΝ ΑΡΕΤΑΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΩΤΟΝ ΓΛΥΚΥΝ
ΤΩΝ ΟΥΛΥΜΠΙΑ*, ΩΚΕΑΝΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡ, ΚΑΡΔΙΑ ΓΕΛΑΝΕΙ ΑΚΑΜΑΝΤΟΠΟΔΟΣ Τ' ΑΠΗΝΑΣ ΔΕΚΕΥ ΨΑΥΜΙΟΣ ΤΕ ΔΩΡΑ:
ΟΣ ΤΑΝ ΣΑΝ ΠΟΛΙΝ ΑΥΞΩΝ, ΚΑΜΑΡΙΝΑ, ΛΑΟΤ'ΡΟΦΟΝ, ΒΩΜΟΥΣ ΕΞ ΔΙΔΥΜΟΥΣ ΕΓΕΡΑΡΕΝ ΕΟΡΤΑΙΣ ΘΕΩΝ ΜΕΓΙΣΤΑΙΣ ΥΠΟ ΒΟΥΘΥΣΙΑΙΣ ΑΕΘ'ΛΩΝ ΤΕ ΠΕΜΠΑΜΕΡΟΙΣ ΑΜΙΛΛΑΙΣ, ΙΠΠΟΙΣ ΗΜΙΟΝΟΙΣ ΤΕ ΜΟΝΑΜΠΥΚΙΑ ΤΕ. ΤΙΝ ΔΕ ΚΥΔΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ ΝΙΚΑΣΑΣ ΑΝΕΘΗΚΕ, ΚΑΙ ΟΝ ΠΑΤΕΡ' ΑΚ'ΡΩΝ ΕΚΑΡΥΞΕ ΚΑΙ ΤΑΝ ΝΕΟΙΚΟΝ ΕΔ'ΡΑΝ.
ΙΚΩΝ Δ' ΟΙΝΟΜΑΟΥ ΚΑΙ ΠΕΛΟΠΟΣ ΠΑΡ' ΕΥΗΡΑΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, Ω ΠΟΛΙΑΟΧΕ ΠΑΛΛΑΣ, ΑΕΙΔΕΙ ΜΕΝ ΑΛΣΟΣ ΑΓ'ΝΟΝ ΤΟ ΤΕΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΤΕ ΩΑΝΟΝ ΕΓΧΩΡΙΑΝ ΤΕ ΛΙΜΝΑΝ ΚΑΙ ΣΕΜΝΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥΣ, ΙΠΠΑΡΙΣ ΟΙΣΙΝ ΑΡΔΕΙ ΣΤΡΑΤΟΝ,
ΚΟΛΛΑ ΤΕ ΣΤΑΔΙΩΝ ΘΑΛΑΜΩΝ ΤΑΧΕΩΣ ΥΨΙΓΥΙΟΝ ΑΛΣΟΣ, ΥΠ' ΑΜΑΧΑΝΙΑΣ ΑΓΩΝ ΕΣ ΦΑΟΣ ΤΟΝΔΕ ΔΑΜΟΝ ΑΣΤΩΝ:
ΑΙΕΙ Δ' ΑΜΦ' ΑΡΕΤΑΙΣΙ ΠΟΝΟΣ ΔΑΠΑΝΑ ΤΕ ΜΑΡΝΑΤΑΙ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΝ ΚΙΝΔΥΝΩ ΚΕΚΑΛΥΜΜΕΝΟΝ: ΕΥ ΔΕ ΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΑΙΣ ΕΔΟΞΑΝ ΕΜΜΕΝ.
ΣΩΤΗΡ ΥΨΙΝΕΦΕΣ ΖΕΥ, ΚΡΟΝΙΟΝ ΤΕ ΝΑΙΩΝ ΛΟΦΟΝ ΤΙΜΩΝ Τ' ΑΛΦΕΟΝ ΕΥΡΥ ΡΕΟΝΤΑ ΙΔΑΙΟΝ ΤΕ ΣΕΜΝΟΝ ΑΝΤΡΟΝ, ΙΚΕΤΑΣ ΣΕΘΕΝ ΕΡΧΟΜΑΙ ΛΥΔΙΟΙΣ ΑΠΥΩΝ ΕΝ ΑΥΛΟΙΣ, ΑΙΤΗΣΩΝ ΠΟΛΙΝ ΕΥΑΝΟΟΡΙΑΙΣΙ ΤΑΝΔΕ Κ'ΛΥΤΑΙΣ ΔΑΙΔΑΛΛΕΙΝ, ΣΕ Τ' ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕ, ΠΟΣΕΙΔΑΝΙΟΙΣΙΝ ΙΠΠΟΙΣ ΕΠΙΤΕΡΠΟΜΕΝΟΝ ΦΕΡΕΙΝ ΓΗΡΑΣ: ΕΥΘΥΜΟΝ ΕΣ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΥΙΩΝ, ΨΑΥΜΙ, ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΩΝ. ΥΓΙΕΝΤΑ Δ' ΕΙ ΤΙΣ
ΟΛΒΟΝ ΑΡΔΕΙ, ΕΞΑΡΚΕΩΝ ΚΤΕΑΤΕΣΣΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑΝ ΠΡΟΣΤΙΘΕΙΣ, ΜΗ ΜΑΤΕΥΣΗ ΘΕΟΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ.
ΧΡΥΣΕΑΣ ΥΠΟΣΤΑΣΑΝΤΕΣ ΕΥΤΕΙΧΕΙ ΠΡΟΘΥΡΩ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΙΟΝΑΣ ΩΣ ΟΤΕ ΘΑΗΤΟΝ ΜΕΓΑΡΟΝ ΠΑΞΟΜΕΝ: ΑΡΧΟΜΕΝΟΥ Δ' ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΝ
ΧΡΗ ΘΕΜΕΝ ΤΗΛΑΥΓΕΣ. ΕΙ Δ' ΕΙΗ ΜΕΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΣ, ΒΩΜΩ ΤΕ ΜΑΝΤΕΙΩ ΤΑΜΙΑΣ ΔΙΟΣ ΕΝ ΠΙΣΑ, ΣΥΝΟΙΚΙΣΤΗΡ ΤΕ ΤΑΝ ΚΛΕΙΝΑΝ ΣΥΡΑΚΟΣΣΑΝ, ΤΙΝΑ ΚΕΝ ΦΥΓΟΙ ΥΜΝΟΝ ΚΕΙΝΟΣ ΑΝΗΡ, ΕΠΙΚΥΡΣΑΙΣ ΑΦΘΟΝΩΝ ΑΣΤΩΝ ΕΝ ΙΜΕΡΤΑΙΣ ΑΟΙΔΑΙΣ;
ΙΣΤΩ ΓΑΡ ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΠΕΔΙΛΩ ΔΑΙΜΟΝΙΟΝ ΠΟΔ' ΕΧΩΝ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ ΥΙΟΣ. ΑΚΙΝΔΥΝΟΙ Δ' ΑΡΕΤΑΙ ΟΥΤΕ ΠΑΡ' ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΟΥΤ' ΕΝ ΝΑΥΣΙ ΚΟΙΛΑΙΣ
ΤΙΜΙΑΙ: ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΜΕΜΝΑΝΤΑΙ, ΚΑΛΟΝ ΕΙ ΤΙ ΠΟΝΑΘΗ.
ΑΓΗΣΙΑ, ΤΙΝ Δ' ΑΙΝΟΣ ΕΤΟΙΜΟΣ, ΟΝ ΕΝΔΙΚΑΣ ΑΠΟ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΔΡΑΣΤΟΣ ΜΑΝΤΙΝ ΟΙΚΛΕΙΔΑΝ ΠΟΤ' ΕΣ ΑΜΦΙΑΡΗΟΝ ΦΘΕΓΞΑΤ', ΕΠΕΙ ΚΑΤΑ ΓΑΙ' ΑΥΤΟΝ ΤΕ ΝΙΝ ΚΑΙ ΦΑΙΔΙΜΑΣ ΙΠΠΟΥΣ ΕΜΑΡΨΕΝ. ΕΠΤΑ Δ' ΕΠΕΙΤΑ ΠΥΡΑΝ ΝΕΚ'ΡΟΙΣ ΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΤΑΛΑΪΟΝΙΔΑΣ ΕΙΠΕΝ ΕΝ ΘΗΒΑΙΣΙ ΤΟΙΟΥΤΟΝ ΤΙ ΕΠΟΣ:
"ΠΟΘΕΩ ΣΤΡΑΤΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΝ ΕΜΑΣ ΑΜΦΟΤΕΡΟΝ ΜΑΝΤΙΝ Τ' ΑΓΑΘΟΝ ΚΑΙ
ΔΟΥΡΙ ΜΑΡΝΑΣΘΑΙ."
ΤΟ ΚΑΙ
ΑΝΔΡΙ ΚΩΜΟΥ ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΑΡΕΣΤΙ ΣΥΡΑΚΟΣΙΩ. ΟΥΤΕ ΔΥΣΗΡΙΣ ΕΩΝ ΟΥΤ' ΩΝ ΦΙΛΟΝΙΚΟΣ ΑΓΑΝ, ΚΑΙ ΜΕΓΑΝ ΟΡΚΟΝ ΟΜΟΣΣΑΙΣ ΤΟΥΤΟ ΓΕ ΟΙ ΣΑΦΕΩΣ ΜΑΡΤΥΡΗΣΩ: ΜΕΛΙΦΘΟΓΓΟΙ Δ' ΕΠΙΤ'ΡΕΨΟΝΤΙ ΜΟΙΣΑΙ.

Ω ΦΙΝΤΙΣ, ΑΛΛΑ ΖΕΥΞΟΝ ΗΔΗ ΜΟΙ ΣΘΕΝΟΣ ΗΜΙΟΝΩΝ, Α ΤΑΧΟΣ, ΟΦ'ΡΑ ΚΕΛΕΥΘΩ Τ' ΕΝ ΚΑΘΑΡΑ ΒΑΣΟΜΕΝ ΟΚΧΟΝ, ΙΚΩΜΑΙ ΤΕ Π'ΡΟΣ ΑΝΔΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΕΝΟΣ: ΚΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΕΞ ΑΛΛΑΝ ΟΔΟΝ ΑΓΕΜΟΝΕΥΣΑΙ ΤΑΥΤΑΝ ΕΠΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΕΦΑΝΟΥΣ ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ ΕΠΕΙ ΔΕΞΑΝΤΟ: ΧΡΗ ΤΟΙΝΥΝ ΠΥΛΑΣ ΥΜΝΩΝ ΑΝΑΠΙΤ'ΝΑΜΕΝ ΑΥΤΑΙΣ:
ΠΡΟΣ ΠΙΤΑΝΑΝ ΔΕ ΠΑΡ' ΕΥΡΩΤΑ ΠΟΡΟΝ ΔΕΙ ΣΑΜΕΡΟΝ ΕΛΘΕΙΝ ΕΝ ΩΡΑ:
Α ΤΟΙ ΠΟΣΕΙΔΑΩΝΙ ΜΙΧΘΕΙΣΑ Κ'ΡΟΝΙΩ ΛΕΓΕΤΑΙ ΠΑΙΔΑ ΙΟΠ'ΛΟΚΟΝ ΕΥΑΔ'ΝΑΝ ΤΕΚΕΜΕΝ.
ΚΡΥΨΕ ΔΕ ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΩΔΙΝΑ ΚΟΛΠΟΙΣ:
ΚΥΡΙΩ Δ' ΕΝ ΜΗΝΙ ΠΕΜΠΟΙΣ' ΑΜΦΙΠΟΛΟΥΣ ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ ΗΡΩΙ ΠΟΡΣΑΙΝΕΙΝ ΔΟΜΕΝ ΕΙΛΑΤΙΔΑ ΒΡΕΦΟΣ, ΟΣ ΑΝΔΡΩΝ ΑΡΚΑΔΩΝ ΑΝΑΣΣΕ ΦΑΙΣΑΝΑ, ΛΑΧΕ Τ' ΑΛΦΕΟΝ ΟΙΚΕΙΝ:
ΕΝΘΑ ΤΡΑΦΕΙΣ' ΥΠ' ΑΠΟΛΛΩΝΙ Γ'ΛΥΚΕΙΑΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΨΑΥΣ' ΑΦ'ΡΟΔΙΤΑΣ.
ΟΥΔ' ΕΛΑΘ' ΑΙΠΥΤΟΝ ΕΝ ΠΑΝΤΙ ΧΡΟΝΩ ΚΛΕΠΤΟΙΣΑ ΘΕΟΙΟ ΓΟΝΟΝ.
ΑΛΛ' Ο ΜΕΝ ΠΥΘΩΝΑΔ', ΕΝ ΘΥΜΩ ΠΙΕΣΑΙΣ ΧΟΛΟΝ ΟΥ ΦΑΤΟΝ ΟΞΕΙΑ ΜΕΛΕΤΑ,
ΩΧΕΤ' ΙΩΝ ΜΑΝΤΕΥΣΟΜΕΝΟΣ ΤΑΥΤΑΣ ΠΕΡ' ΑΤ'ΛΑΤΟΥ ΠΑΘΑΣ.
Α ΔΕ ΦΟΙΝΙΚΟΚ'ΡΟΚΟΝ ΖΩΝΑΝ ΚΑΤΑΘΗΚΑΜΕΝΑ ΚΑΛΠΙΔΑ Τ' ΑΡΓΥΡΕΑΝ ΛΟΧ'ΜΑΣ ΥΠΟ ΚΥΑΝΕΑΣ ΤΙΚΤΕ ΘΕΟΦ'ΡΟΝΑ ΚΟΥΡΟΝ. ΤΑ ΜΕΝ Ο ΧΡΥΣΟΚΟΜΑΣ
ΠΡΑΥΜΗΤΙΝ Τ' ΕΛΕΙΘΥΙΑΝ ΠΑΡΕΣΤΑΣ' ΕΝ ΤΕ ΜΟΙΡΑΣ:
ΗΛΘΕΝ Δ' ΥΠΟ ΣΠΛΑΓΧΩΝ ΥΠ' ΩΔΙΝΕΣΣ' ΕΡΑΤΑΙΣ ΙΑΜΟΣ
ΕΣ ΦΑΟΣ ΑΥΤΙΚΑ. ΤΟΝ ΜΕΝ ΚΝΙΖΟΜΕΝΑ ΛΕΙΠΕ ΧΑΜΑΙ: ΔΥΟ ΔΕ Γ'ΛΑΥΚΩΠΕΣ ΑΥΤΟΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΒΟΥΛΑΙΣΙΝ ΕΘ'ΡΕΨΑΝΤΟ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ ΑΜΕΜΦΕΙ
ΙΩ ΜΕΛΙΣΣΑΝ ΚΑΔΟΜΕΝΟΙ. ΒΑΣΙΛΕΥΣ Δ' ΕΠΕΙ ΠΕΤΡΑΕΣΣΑΣ ΕΛΕΥΝΩΝ ΙΚΕΤ' ΕΚ ΠΥΘΩΝΟΣ, ΑΠΑΝΤΑΣ ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΙΡΕΤΟ ΠΑΙΔΑ, ΤΟΝ ΕΥΑΔ'ΝΑ ΤΕΚΟΙ: ΦΟΙΒΟΥ ΓΑΡ ΑΥΤΟΝ ΦΑ ΓΕΓΑΚΕΙΝ ΠΑΤ'ΡΟΣ, ΠΕΡΙ Θ'ΝΑΤΩΝ Δ' ΕΣΕΣΘΑΙ ΜΑΝΤΙΝ ΕΠΙΧΘΟΝΙΟΙΣ
ΕΞΟΧΟΝ, ΟΥΔΕ ΠΟΤ' ΕΚ'ΛΕΙΨΕΙΝ ΓΕΝΕΑΝ.
ΩΣ ΑΡΑ ΜΑΝΥΕ. ΤΟΙ Δ' ΟΥΤ' ΩΝ ΑΚΟΥΣΑΙ ΟΥΤ' ΙΔΕΙΝ ΕΥΧΟΝΤΟ ΠΕΜΠΤΑΙΟΝ ΓΕΓΕΝΗΜΕΝΟΝ. ΑΛΛ' ΕΝ ΚΕΚ'ΡΥΠΤΟ ΓΑΡ ΣΧΟΙΝΩ ΒΑΤΙΑ Τ' ΕΝ ΑΠΕΙΡΙΤΩ,
ΙΩΝ ΞΑΝΘΑΙΣΙ ΚΑΙ ΠΑΜΠΟΡΦΥΡΟΙΣ ΑΚΤΙΣΙ ΒΕΒΡΑΓ'ΜΕΝΟΣ ΑΒ'ΡΟΝ
ΣΩΜΑ: ΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΕΦΑΜΙΞΕΝ ΚΑΛΕΙΣΘΑΙ ΝΙΝ ΧΡΟΝΩ ΣΥΜΠΑΝΤΙ ΜΑΤΗΡ
ΤΟΥΤ' ΟΝΥΜ' ΑΘΑΝΑΤΟΝ. ΤΕΡΠΝΑΣ Δ' ΕΠΕΙ ΣΡΥΣΟΣΤΕΦΑΝΟΙΟ ΛΑΒΕΝ
ΚΑΡΠΟΝ ΗΒΑΣ, ΑΛΦΕΩ ΜΕΣΣΩ ΚΑΤΑΒΑΙΣ ΕΚΑΛΕΣΣΕ ΠΟΣΕΙΔΑΝ ΕΥΡΥΒΙΑΝ,
ΟΝ ΠΡΟΓΟΝΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΞΟΦΟΡΟΝ ΔΑΛΟΥ ΘΕΟΔ'ΜΑΤΑΣ ΣΚΟΠΟΝ,
ΑΙΤΕΩΝ ΛΑΟΤ'ΡΟΦΟΝ ΤΙΜΑΝ ΤΙΝ' ΕΑ ΚΕΦΑΛΑ, ΝΥΚΤΟΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ.ΑΝΤΕΦΘΕΓΞΑΤΟ Δ' ΑΡΤΙΕΠΗΣ ΠΑΤ'ΡΙΑ ΟΣΣΑ, ΜΕΤΑΛΛΑΣΕΝ ΤΕ ΝΙΝ. "ΟΡΣΟ, ΤΕΚΝΟΝ, ΔΕΥΡΟ ΠΑΓΚΟΙΝΟΝ ΕΣ ΧΩΡΑΝ ΙΜΕΝ ΦΑΜΑΣ ΟΠΙΣΘΕΝ."
ΙΚΟΝΤΟ Δ' ΥΨΗΛΟΙΟ ΠΕΤ'ΡΑΝ ΑΛΙΒΑΤΟΝ ΚΡΟΝΙΟΥ ΕΝΘΑ ΟΙ ΩΠΑΣΕ ΘΗΣΑΥΡΟΝ ΔΙΔΥΜΟΝ ΜΑΝΤΟΣΥΝΑΣ, ΤΟΚΑ ΜΕΝ ΦΩΝΑΝ ΑΚΟΥΕΙΝ
ΨΕΥΔΕΩΝ ΑΓ'ΝΩΤΟΝ, ΕΥΤ' ΑΝ ΔΕ Θ'ΡΑΣΥΜΑΧΑΝΟΣ, ΕΛΘΩΝ
ΗΡΑΚ'ΛΕΗΣ, ΣΕΜΝΟΝ ΘΑΛΟΣ ΑΛΚΑΪΔΑΝ, ΠΑΤΡΙ ΕΟΡΤΑΝ ΤΕ ΚΤΙΣΗ ΠΛΕΙΣΤΟΜΒΡΟΤΟΝ ΤΕΘ'ΜΟΝ ΤΕ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΑΕΘ'ΛΩΝ, ΖΗΝΟΣ ΕΠ' ΕΚ'ΡΟΤΑΤΩ ΒΩΜΩ ΤΟΤ' ΑΥ ΧΡΗΣΤΗΡΙΟΝ ΘΕΣΘΑΙ ΚΕΛΕΥΣΕΝ.
ΕΞ ΟΥ ΠΟΛΥΚ'ΛΕΙΤΟΝ ΚΑΘ' ΕΛΛΑΝΑΣ ΓΕΝΟΣΣ ΙΑΜΙΔΑΝ:
ΟΛΒΟΣ ΑΜ' ΕΣΠΕΤΟ: ΤΙΜΩΝΤΕΣ Δ' ΑΡΕΤΑΣ ΕΣ ΦΑΝΕΡΑΝ ΟΔΟΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ: ΤΕΚΜΑΙΡΕΙ ΧΡΗΜ' ΕΚΑΣΤΟΝ: ΜΩΜΟΣ ΕΞ ΑΛΛΩΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΦΘΟΝΕΟΝΤΩΝ
ΤΟΙΣ, ΟΙΣ ΠΟΕ Π'ΡΩΤΟΙΣ ΠΕΡΙ ΔΩΔΕΚΑΤΟΝ ΔΡΟΜΟΝ
ΕΛΕΥΝΟΝΤΕΥΣΣΙΝ ΑΙΔΟΙΑ ΠΟΤΙΣΤΑΞΗ ΧΑΡΙΣ ΕΥΚΛΕΑ ΜΟΡΦΑΝ.
ΕΙ Δ' ΕΤΥΜΩΣ ΥΠΟ ΚΥΛΛΑΝΑΣ ΟΡΟΣ, ΑΓΗΣΙΑ, ΜΑΤΡΩΕΣ ΑΝΔΡΕΣ
ΝΑΙΕΤΑΟΝΤΕΣ ΕΔΩΡΗΣΑΝ ΘΕΩΝ ΚΑΡΥΚΑ ΛΙΤΑΙΣ ΘΥΣΙΑΙΣ
ΠΟΛΛΑ ΔΗ ΠΟΛΛΑΙΣΙΝ ΕΡΜΑΝ ΕΥΣΕΒΕΩΣ,
ΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΧΕΙ ΜΟΙΡΑΝ Τ' ΑΕΘΛΩΝ,
ΑΡΚΑΔΙΑΝ Τ' ΕΥΑΝΟΤΑ ΤΙΜΑ:
ΚΕΙΝΟΣ, Ω ΠΑΙ ΣΩΣΤΡΑΤΟΥ,
ΣΥΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΩ ΠΑΡΙ Κ'ΡΑΙΝΕΙ ΣΕΘΕΝ ΕΥΤΥΧΙΑΝ.
ΔΟΞΑΝ ΕΧΩ ΤΙΝ' ΕΠΙ Γ'ΛΩΣΣΑ ΛΙΓΥΡΑΣ ΑΚΟΝΑΣ,
Α Μ' ΕΘΕΛΟΝΤΑ ΠΡΟΣΕΡΠΕΙ ΚΑΛΛΙΡΟΑΙΣΙ ΠΝΟΑΙΣ.
ΜΑΤΡΟΜΑΤΩΡ ΕΜΑ ΣΤΥΜ8ΦΑΛΙΣ, ΕΥΑΝΘΗΣ ΜΕΤΩΠΑ,
ΠΛΑΞΙΠΠΟΝ Α ΘΗΒΑΝ ΕΤΙΚΤΕΝ, ΤΑΣ ΕΡΑΤΕΙΝΟΝ ΥΔΩΡ
ΠΙΟΜΑΙ, ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΑΙΧΜΑΤΑΙΣΙ ΠΛΕΚΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΟΝ ΥΜΝΟΝ. ΟΤΡΥΝΟΝ ΝΥΝ ΕΤΑΙΡΟΥΣ,
ΑΙΝΕΑ, ΠΡΩΤΟΝ ΜΕΝ ΗΡΑΝ
ΠΑΡΘΕΝΙΑΝ ΚΕΛΑΔΗΣΑΙ,
ΓΝΩΝΑΙ Τ' ΕΠΕΙΤ', ΑΡΧΑΙΟΝ ΟΝΕΙΔΟΣ ΑΛΑΘΕΣΙΝ
ΛΟΓΟΙΣ ΕΙ ΦΕΥΓΟΜΕΝ, ΒΟΙΩΤΙΑΝ ΥΝ.
ΕΣΣΙ ΓΑΡ ΑΓΓΕΛΟΣ ΟΡΘΟΣ,
ΗΫΚΟΜΩΝ ΣΚΥΤΑΛΑ ΜΟΙΣΑΝ, ΓΛΥΚΥΣ ΚΡΑΤΗΡ ΑΓΑΦΘΕΓΚΤΩΝ ΑΟΙΔΑΝ:
ΕΙΠΟΝ ΔΕ ΜΕΜΝΑΣΘΑΙ ΣΥΡΑΚΟΣΣΑΝ ΤΕ ΚΑΙ ΟΡΤΥΓΙΑΣ:
ΤΑΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΘΑΡΩ ΣΚΑΠΤΩ ΔΙΕΠΩΝ, ΑΡΤΙΑ ΜΗΔΟΜΕΝΟΣ, ΦΟΙΚΙΚΟΠΕΖΑΝ ΑΜΦΕΠΕΙ ΔΑΜΑΤΡΑ ΛΕΥΚΙΠΠΟΥ ΤΕ ΘΥΓΑΤ'ΡΟΣ ΕΟΡΤΑΝ ΚΑΙ ΖΗΝΟΣ ΑΙΤΝΑΙΟΥ ΚΡΑΤΟΣ. ΑΔΥΛΟΓΟΙ ΔΕ ΝΙΝ ΛΥΡΑΙ ΜΟΛΠΑΙ ΤΕ ΓΙΝΩΣΚΟΝΤΙ. ΜΗ ΘΡΑΣΣΟΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΒΟΝ ΕΦΕΡΠΩΝ, ΣΥΝ ΔΕ ΦΙΛΟΦ'ΡΟΣΥΝΑΙΣ ΕΥ ΗΡΑΤΟΙΣ ΑΓΗΣΙΑ ΔΕΞΑΙΤΟ ΚΩΜΟΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΟΙΚΑΔ' ΑΠΟ ΣΤΥΜΦΑΛΙΩΝ ΤΕΙΧΕΩΝ ΠΟΤΙΝΙΣΟΜΕΝΟΝ, ΜΑΤΕΡ' ΕΥΜΗΛΙΟ ΛΕΙΠΟΝΤ' ΑΡΚΑΔΙΑΣ.
ΑΓΑΘΑΙ ΔΕ ΠΕΛΟΝΤ' ΕΝ ΧΕΙΜΕΡΙΑ ΝΥΚΤΙ ΘΟΑΣ ΕΚ ΝΑΟΣ ΑΠΕΣΚΙΜΦΘΑΙ ΔΥ' ΑΓΚΥΡΑΙ. ΘΕΟΣ ΤΩΝΔΕ ΚΕΙΝΩΝ ΤΕ Κ'ΛΥΤΑΝ ΑΙΣΑΝ ΠΑΡΕΧΟΙ ΦΙΛΕΩΝ.
ΔΕΣΠΟΤΑ ΠΟΝΤΟΜΕΔΟΝ, ΕΥΘΥΝ ΔΕ ΠΛΟΟΝ ΚΑΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΟΝΤΑ ΔΙΔΟΙ, ΧΡΥΣΑΛΑΚΑΤΟΙΟ ΠΟΣΙΣ ΑΜΦΙΡΤΙΤΑΣ, ΕΜΩΝ Δ' ΥΜΝΩΝ ΑΕΞ' ΕΥΤΕΡΠΕΣ ΑΝΘΟΣ.

7.
ΦΙΑΛΑΝ ΩΣ ΕΙ ΤΙΣ ΑΦ'ΝΕΙΑΣ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΣ ΕΛΩΝ
ΕΝΔΟΝ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΧΛΑΖΟΙΣΑΝ ΔΡΟΣΩ ΔΩΡΗΣΕΤΑΙ ΝΕΑΝΙΑ ΓΑΜΒΡΩ ΠΡΟΠΙΝΩΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΟΙΚΑΔΕ, ΠΑΓΧΡΥΣΟΝ, ΚΟΡΥΦΑΝ ΚΤΕΑΝΩΝ, ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ ΤΕ ΧΑΡΙΝ ΚΑΔΟΣ ΤΕ ΤΙΜΑΣΑΙΣ ΝΕΟΝ, ΕΝ ΔΕ ΦΙΛΩΝ ΠΑΡΕΟΝΤΩΝ ΘΗΚΕ ΝΙΝ ΖΑΛΩΤΟΝ ΟΜΟΦ'ΡΟΝΟΣ ΕΥΝΑΣ:
ΚΑΙ ΕΓΩ ΝΕΚΤΑΡ ΧΥΤΟΝ, ΜΟΙΣΑΝ ΔΟΣΙΝ, ΑΕΘΛΟΦΟΡΟΙΣ ΑΝΔΡΑΣΙΝ ΠΕΜΠΩΝ, ΓΛΥΚΥΝ ΚΑΡΠΟΝ ΦΡΕΝΟΣ, ΙΛΑΣΚΟΜΑΙ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΠΥΘΟΙ ΤΕ ΝΙΚΩΝΤΕΣΣΙΝ: Ο Δ' ΟΛΒΙΟΣ, ΟΝ ΦΑΜΑΙ ΚΑΤΕΧΩΝΤ' ΑΓΑΘΑΙ:
ΑΛΛΟΤΕ Δ' ΑΛΛΟΝ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΧΑΡΙΣ ΖΩΘΑΛΜΙΟΣ ΑΔΥΜΕΛΕΙ
ΘΑΜΑ ΜΕΝ ΦΟΡΜΙΓΓΙ ΠΑΜΦΩΝΟΙΣΙ Τ' ΕΝ ΕΝΤΕΣΙΝ ΑΥΛΩΝ.
ΚΑΙ ΝΥΝ ΥΠ' ΑΜΦΟΤΕΡΩΝ ΣΥΝ ΔΙΑΓΟΡΑ ΚΑΤΕΒΑΝ, ΤΑΝ ΠΟΝΤΙΑΝ
ΥΜΝΕΩΝ, ΠΑΙΔ' ΑΦ'ΡΟΔΙΤΑΣ ΑΕΛΙΟΙΟΤΕ ΝΥΜΦΑΝ, ΡΟΔΟΝ,
ΕΥΘΥΜΑΧΑΝ ΟΦΡΑ ΠΕΛΩΡΙΟΝ ΑΝΔΡΑ ΠΑΡ' ΑΛΦΕΙΩ ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΜΕΝΟΝ
ΑΙΝΕΣΩ ΠΥΓ΄ΜΑΣ ΑΠΟΙΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΣΤΑΛΙΑ, ΠΑΤΕΡΑ ΤΕ ΔΑΜΑΓΗΤΟΝ ΑΔΟΝΤΑ ΔΙΚΑ, ΑΣΙΑΣ ΕΥΡΥΧΟΡΟΥ ΤΡΙΠΟΛΙΝ ΝΑΣΟΝ ΠΕΛΑΣ
ΕΜΒΟΛΩ ΝΑΙΟΝΤΑΣ ΑΡΓΕΙΑ ΣΥΝ ΑΙΧΜΑ.
ΕΘΕΛΗΣΩ ΤΟΙΣΙΝ ΕΞ ΑΡΧΑΣ ΑΠΟ ΤΛΑΠΟΛΕΜΟΥ ΞΥΝΟΝ ΑΓΓΕΛΛΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΑΙ ΛΟΓΟΝ, ΗΡΑΚ'ΛΕΟΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΕΙ ΓΕΝΝΑ. ΤΟ ΜΕΝ ΓΑΡ ΠΑΤ'ΡΟΘΕΝ ΕΚ ΔΙΟΣ ΕΥΧΟΝΤΑΙ: ΤΟ Δ' ΑΜΥΝΤΟΡΙΔΑΙ ΜΑΤΡΟΘΕΝ ΑΣΤΥΔΑΜΕΙΑΣ.
ΑΜΦΙ Δ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΦΡΑΣΙΝ ΑΜΠΛΑΚΙΑΙ ΑΝΑΡΙΘ'ΜΗΤΟΙ ΚΡΕΜΑΝΤΑΙ: ΤΟΥΤΟ Δ' ΑΜΑΧΑΝΟΝ ΕΥΡΕΙΝ, ΟΤΙ ΝΥΝ ΕΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑ ΦΕΡΤΑΤΟΝ ΑΝΔΡΙ ΤΥΧΕΙΝ.
ΚΑΙ ΓΑΡ ΑΛΚΜΗΝΑΣ ΚΑΣΙΓ'ΝΗΤΟΝ ΝΟΘΟΝ ΣΚΑΠΤΩ ΘΕΝΩΝ
ΣΚΛΗΡΑΣ ΕΛΑΙΑΣ ΕΚΤΑΝΕΝ ΤΙΡΥΝΘΙ ΛΙΚΥΜΝΙΟΝ ΕΛΘΟΝΤ' ΕΚ ΘΑΛΑΜΩΝ ΜΙΔΕΑΣ
ΤΑΣΔΕ ΠΟΤΕ ΧΘΟΝΟΣ ΟΙΚΙΣΤΗΡ ΧΟΛΩΘΕΙΣ. ΑΙ ΔΕ ΦΡΕΝΩΝ ΤΑΡΧΑΙ
ΠΑΡΕΠΛΑΓΞΑΝ ΚΑΙ ΣΟΦΟΝ. ΜΑΝΤΕΥΣΑΤΟ Δ' ΕΣ ΘΕΟΝ ΕΛΘΩΝ.
ΤΩ ΜΕΝ Ο ΧΡΥΣΟΚΟΜΑΣ ΕΥΩΔΕΟΣ ΕΞ ΑΔΥΤΟΥ ΝΑΩΝ ΠΛΟΟΝ
ΕΙΠΕ ΛΕΡΝΑΙΑΣ ΑΠ' ΑΚΤΑΣ ΕΥΘΥΝ ΕΣ ΑΜΦΙΘΑΛΑΣΣΟΝ ΝΟΜΟΝ,
ΕΝΘΑ ΠΟΤΕ Β'ΡΕΧΕ ΘΕΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΧΡΥΣΕΑΙΣ ΝΙΦΑΔΕΣΣΙ ΠΟΛΙΝ,
ΑΝΙΧ, ΑΦΑΙΣΤΟΥ ΤΕΧΝΑΙΣΙΝ ΧΑΛΚΕΛΑΤΩ ΠΕΛΕΚΕΙ ΠΑΤΕΡΟΣ ΑΘΑΝΑΙΑ ΚΟΡΥΦΑΝ ΚΑΤ' ΑΚΡΑΝ ΑΝΟΡΟΥΣΑΙΣ' ΑΛΑΛΑΞΕΝ ΥΠΕΡΜΑΚΕΙ ΒΟΑ.
ΟΥΡΑΝΟΣ Δ' ΕΦ'ΡΙΞΕ ΝΙΝ ΚΑΙ ΓΑΙΑ ΜΑΤΗΡ.
ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΦΑΥΣΙΜΒΡΟΤΟΣ ΔΑΙΜΩΝ ΥΠΕΡΙΟΝΙΔΑΣ
ΜΕΛΛΟΝ ΕΝΤΕΙΛΕΝ ΦΥΛΑΞΑΣΘΑΙ ΧΡΕΟΣ ΠΑΙΣΙΝ ΦΙΛΟΙΣ,
ΩΣ ΑΝ ΘΕΑ ΠΡΩΤΟΙ ΚΤΙΣΑΙΕΝ ΒΩΜΟΝ ΕΝΑΡΓΕΑ, ΚΑΙ ΣΕΜΝΑΝ ΘΥΣΙΑΝ ΘΕΜΕΝΟΙ
ΠΑΤ'ΡΙ ΤΕ ΘΥΜΟΝ ΙΑΝΑΙΕΝ ΚΥΡΑ Τ' ΕΓΧΕΙΒΡΟΜΩ. ΕΝ Δ' ΑΡΕΤΑΝ
ΕΒΑΛΕΝ ΚΑΙ ΧΑΡΜΑΤ' ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΠΡΟΜΑΘΕΟΣ ΑΙΔΩΣ:
ΕΠΙ ΜΑΝ ΒΑΙΝΕΙ ΤΙ ΚΑΙ ΛΑΘΑΣ ΑΤΕΚΜΑΡΤΑ ΝΕΦΟΣ,
ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΟΡΘΑΝ ΟΔΟΝ ΕΞΩ ΦΡΕΝΩΝ.
ΚΑΙ ΤΟΙ ΓΑΡ ΑΙΘΟΙΣΑΣ ΕΧΟΝΤΕΣ ΣΠΕΡΜ' ΑΝΕΒΑΝ ΦΛΟΓΟΣ ΟΥ. ΤΕΥΞΑΝ Δ' ΑΠΥΡΟΙΣ ΙΕΡΟΙΣ ΑΛΣΟΣ ΕΝ ΑΚ'ΡΟΠΟΛΕΙ. ΚΕΙΝΟΙΣΙ ΜΕΝ ΞΑΝΘΑΝ ΑΓΑΓΩΝ ΝΕΦΕΛΑΝ ΖΕΥΣ ΠΟΛΥΝ ΥΣΕ Χ'ΡΥΣΟΝ: ΑΥΤΑ ΔΕ ΣΦΙΣΙΝ ΩΠΑΣΕ ΤΕΧ΄ΝΑΝ
ΠΑΣΑΝ ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ ΓΛΑΥΚΩΠΙΣ ΑΡΙΣΤΟΠΟΝΟΙΣ ΧΕΡΣΙ Κ'ΡΑΤΕΙΝ.
ΕΡΓΑ ΔΕ ΖΩΟΙΣΙΝ ΕΡΠΟΝΤΕΣΣΙ Θ' ΟΜΟΙΑ ΚΕΛΕΥΘΟΙ ΦΕΡΟΝ:
ΗΝ ΔΕ ΚΛΕΟΣ ΒΑΘΥ. ΔΑΕΝΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΙΖΩΝ ΑΔΟΛΟΣ ΤΕΛΕΘΕΙ.
ΦΑΝΤΙ Δ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΑΛΑΙΑΙ ΡΗΣΙΕΣ, ΟΥΠΩ, ΟΤΕ ΧΘΟΝΑ ΔΑΤΕΟΝΤΟ ΖΕΥΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΙ, ΦΑΝΕΡΑΝ ΕΝ ΠΕΛΑΓΕΙ ΡΟΔΟΝ ΕΜΜΕΝ ΠΟΝΤΙΩ,
ΑΛΜΥΡΟΙΣ Δ' ΕΝ ΒΕΝΘΕΣΙΝ ΝΑΣΟΝ ΚΕΚΡΥΦΘΑΙ.
ΑΠΕΟΝΤΟΣ Δ' ΟΥΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΝ ΛΑΧΟΣ ΑΕΛΙΟΥ:
ΚΑΙ ΡΑ ΝΙΝ ΧΩΡΑΣ ΑΚΛΑΡΩΤΟΝ ΛΙΠΟΝ,
ΑΓ'ΝΟΝ ΘΕΟΝ.
ΜΝΑΣΘΕΝΤΙ ΔΕ ΖΕΥΣ ΑΜΠΑΛΟΝ ΜΕΛΛΕΝ ΘΕΜΕΝ. ΑΛΛΑ ΝΙΝ ΟΥΚ ΕΙΑΣΕΝ: ΕΠΕΙ ΠΟΛΙΑΣ ΕΙΠΕ ΤΙΝ' ΑΥΤΟΣ ΟΡΑΝ ΕΝΔΟΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΥΞΟΜΕΝΑΝ ΠΕΔΟΘΕΝ
ΠΟΛΥΒΟΣΚΟΝ ΓΑΙΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣΙ ΚΑΙ ΕΥΦΡΟΝΑ ΜΗΛΟΙΣ.
ΕΚΕΛΕΥΣΕΝ Δ' ΑΥΤΙΚΑ Χ'ΡΥΣΑΜΠΥΚΑ ΜΕΝ ΛΑΧΕΣΙΝ
ΧΕΙΡΑΣ ΑΝΤΕΙΝΑΙ, ΘΕΩΝ Δ' ΟΡΚΟΝ ΜΕΓΑΝ
ΜΗ ΠΑΡΦΑΜΕΝ, ΑΛΛΑ Κ'ΡΟΝΟΥ ΣΥΝ ΠΑΙΔΙ ΝΕΥΣΑΙ,
ΦΑΕΝΝΟΝ ΕΣ ΑΙΘΕΡΑ ΜΙΝ ΠΕΜΦΘΕΙΣΑΝ ΕΑ ΚΕΦΑΛΑ
ΕΞΟΠΙΣΩ ΓΕΡΑΣ ΕΣΣΕΣΘΑΙ. ΤΕΛΕΥΤΑΘΕΝ ΔΕ ΛΟΓΩΝ ΚΟΡΥΦΑΙ
ΕΝ ΑΛΑΘΕΙΑ ΠΕΤΟΙΣΑΙ: ΒΛΑΣΤΕ ΜΕΝ ΕΞ ΑΛΟΣ ΥΓ'ΡΑΣ
ΝΑΣΟΣ, ΕΧΕΙ ΤΕ ΜΙΝ ΟΞΕΙΑΝ Ο ΓΕΝΕΘ'ΛΙΟΣ ΑΚΤΙΝΩΝ ΠΑΤΗΡ,
ΠΥΡ ΠΝΕΟΝΤΩΝ ΑΡΧΟΣ ΙΠΠΩΝ:
ΕΝΘΑ ΡΟΔΩ ΠΟΤΕ ΜΙΧΘΕΙΣ ΤΕΚΕΝ ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΤΑΤΑ ΝΟΗΜΑΤ' ΕΠΙ Π'ΡΟΤΕΡΩΝ
ΑΝΔΡΩΝ ΠΑΡΑΔΕΞΑΜΕΝΟΥΣ ΠΑΙΔΑΣ, ΩΝ ΕΙΣ ΜΕΝ ΚΑΜΙΡΟΝ
ΠΡΕΣΒΥΤΑΤΟΝ ΤΕ ΙΑΛΥΣΟΝ ΕΤΕΚΕΝ ΛΙΝΔΟΝ Τ': ΑΠΑΤΕΡΘΕ Δ' ΕΧΟΝ
ΔΙΑ ΓΑΙΑΝ ΤΡΙΧΑ ΔΑΣΣΑΜΕΝΟΙ ΠΑΤ'ΡΩΙΑΝ ΑΣΤΕΩΝ ΜΟΙΡΑΣ, ΚΕΚΛΗΝΤΑΙ ΔΕ ΣΦΙΝ ΕΔ'ΡΑΙ.
ΤΟΘΙ ΛΥΤ'ΡΟΝ ΣΥΜΦΟΡΑΣ ΟΙΚΤΡΑΣ ΓΛΥΚΥ ΤΛΑΠΟΛΕΜΩ ΙΣΤΑΤΑΙ ΤΙΡΥΝΘΙΩΝ ΑΡΧΑΓΕΤΑ, ΩΣΠΕΡ ΘΕΩ, ΜΗΛΩΝ ΤΕ ΚΝΙΣΑΕΣΣΑ ΠΟΜΠΑ
ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΣ ΑΜΦ' ΑΕΘΛΙΟΣ. ΤΩΝ ΑΝΘΕΣΙ ΔΙΑΓΟΡΑΣ
ΕΣΤΕΦΑΝΩΣΑΤΟ ΔΙΣ, ΚΛΕΙΝΑ Τ' ΕΝ ΙΣΘΜΩ ΤΕΤ'ΡΑΚΙΣ ΕΥΤΥΧΕΩΝ,
ΝΕΜΕΑ Τ' ΑΛΛΑΝ ΕΠ' ΑΛΛΑ, ΚΑΙ ΚΡΑΝΑΑΙΣ ΕΝ ΑΘΑΝΑΙΣ.
Ο Τ' ΕΝ ΑΡΓΕΙ ΧΑΛΚΟΣ ΕΓΝΩ ΝΙΝ, ΤΑ Τ' ΕΝ ΑΡΚΑΔΙΑ
ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΣ, ΑΓΩΝΕΣ Τ΄ΕΝΝΟΜΟΙ ΒΟΙΩΤΙΩΝ,
ΠΕΛΛΑΝΑ Τ': ΑΙΓΙΝΑ ΤΕ ΝΙΚΩΝΘ' ΕΞΑΚΙΣ: ΕΝ ΜΕΓΑΡΟΙΣΙΝ Τ' ΟΥΧ ΕΤΕΡΟΝ ΛΙΘΙΝΑ ΨΑΘΟΣ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟΝ. ΑΛΛ' Ω ΖΕΥ ΠΑΤΕΡ, ΝΩΤΟΙΣΙΝ ΑΤΑΒΥΡΙΟΥ
ΜΕΔΕΩΝ, ΤΙΜΑ ΜΕΝ ΥΜΝΟΥ ΤΕΘ'ΜΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΣ,
ΑΝΔΡΑ ΤΕ ΠΥΞ ΑΡΕΤΑΝ ΕΥΡΟΝΤΑ. ΔΙΔΟΙ ΤΕ ΟΙ ΑΙΔΟΙΑΝ ΧΑΡΙΝ
ΚΑΙ ΠΟΤ' ΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΞΕΙΝΩΝ. ΕΠΕΙ ΥΒ'ΡΙΟΣ ΕΧΘΡΑΝ ΟΔΟΝ
ΕΥΘΥΠΟΡΕΙ, ΣΑΦΑ ΔΑΕΙΣ Α ΤΕ ΟΙ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΟΡΘΑΙ ΦΡΕΝΕΣ ΕΞ ΑΓΑΘΩΝ ΕΧ'ΡΕΟΝ. ΜΗ ΚΡΥΠΤΕ ΚΟΙΝΟΝ
ΣΠΕΡΜ' ΑΠΟ ΚΑΛΛΙΑΝΑΚΤΟΣ:
ΕΡΑΤΙΔΑΝ ΤΟΙ ΣΥΝ ΧΑΡΙΤΕΣΣΙΝ ΕΧΕΙ ΘΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣ: ΕΝ ΔΕ ΜΙΑ ΜΟΙΡΑ ΧΡΟΝΟΥ ΑΛΛΟΤ' ΑΛΛΟΙΑΙ ΔΙΑΙΘΥΣΣΟΙΣΙΝ ΑΥΡΑΙ.

8.
ΜΑΤΕΡ Ω ΧΡΥΣΟΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΕΘΛΩΝ, ΟΥΛΥΜΠΙΑ,
ΔΕΣΠΟΙΝ' ΑΛΑΘΕΙΑΣ, ΙΝΑ ΜΑΝΤΙΕΣ ΑΝΔΡΕΣ ΕΜΠΥΡΟΙΣ ΤΕΚΜΑΙΡΟΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΠΕΙΡΩΝΤΑΙ ΔΙΟΣ ΑΡΓΙΚΕΡΑΥΝΟΥ, ΕΙ ΤΙΝ' ΕΧΕΙ ΛΟΓΟΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΕΡΙ
ΜΑΙΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΑΝ ΑΡΕΤΑΝ ΘΥΜΩ ΛΑΒΕΙΝ,
ΤΩΝ ΔΕ ΜΟΧΘΩΝ ΑΜΠΝΟΑΝ.
ΑΝΕΤΑΙ ΔΕ Π'ΡΟΣ ΧΑΡΙΝ ΕΥΣΕΒΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ ΛΙΤΑΙΣ:
ΑΛΛ' Ω ΠΙΣΑΣ ΕΥΔΕΝΔΡΟΝ ΕΠ' ΑΛΦΕΩ ΑΛΣΟΣ, ΤΟΝΔΕ ΚΩΜΟΝ ΚΑΙ ΣΤΕΦΑΝΑΦΟΡΙΑΝ ΔΕΞΑΙ. ΜΕΓΑ ΤΟΙ ΚΛΕΟΝ ΑΙΕΙ,
ΩΤΙΝΙ ΣΟΝ ΓΕΡΑΣ ΕΣΠΕΤ' ΑΓ'ΛΑΟΝ.
ΑΛΛΑ Δ' ΕΠ' ΑΛΛΟΝ ΕΒΑΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΠΟΛΛΑΙ Δ' ΟΔΟΙ
ΣΥΝ ΘΕΟΙΣ ΕΥΠΡΑΓΙΑΣ.
ΤΙΜΟΣΘΕΝΕΣ, ΥΜΜΕ Δ' ΕΚΛΑΡΩΣΕΝ ΠΟΤΜΟΣ ΖΗΝΙ ΓΕΝΕΘ'ΛΙΩ: ΟΣ ΣΕ ΜΕΝ ΝΕΜΕΑ ΠΡΟΦΑΤΟΝ, ΑΛΚΙΜΕΔΟΝΤΑ ΔΕ ΠΑΡ ΚΡΟΝΟΥ ΛΟΦΩ
ΘΗΚΕΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ.
ΗΝ Δ' ΕΣΟΡΑΝ ΚΑΛΟΣ, ΕΡΓΩ Τ' ΟΥ ΚΑΤΑ ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΕΞΕΠΕΝΕ Κ'ΡΑΤΕΩΝ
ΠΑΛΑ ΔΟΛΙΧΗΡΕΤΜΟΝ ΑΙΓΙΝΑΝ ΠΑΤΡΑΝ:
ΕΝΘΑ ΣΩΤΕΙΡΑ ΔΙΟΣ ΞΕΝΙΟΥ ΠΑΡΕΔ'ΡΟΣ ΑΣΚΕΙΤΑΙ ΘΕΜΙΣ
ΕΞΟΧ' ΑΝΘΡΩΠΩΝ. ΟΤΙ ΓΑΡ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΡΕΠΗ,
ΟΡΘΑ ΔΙΑΚ'ΡΙΝΑΙ ΦΡΕΝΙ ΜΗ ΠΑΡΑ ΚΑΙΡΟΝ ΔΥΣΠΑΛΕΣ: ΤΕΘ'ΜΟΣ ΔΕ ΤΙΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΝΔ' ΑΛΙΕΡΚΕΑ ΧΩΡΑΝ ΠΑΝΤΟΔΑΠΟΙΣΙΝ ΥΠΕΣΤΑΣΕ ΞΕΝΟΙΣ
ΚΟΙΝΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑΝ Ο Δ' ΕΠΑΝΤΕΛΛΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΡΑΣΣΩΝ ΜΗ ΚΑΜΟΙ ΔΩΡΙΕΙ ΛΑΩ ΤΑΜΙΕΥΟΜΕΝΑΝ ΕΞ ΑΙΑΚΟΥ:
ΤΟΝ ΠΑΙΣ Ο ΛΑΤΟΥΣ ΕΥΡΥΜΕΔΩΝ ΤΕ ΠΟΣΕΙΔΑΝ, ΙΛΙΩ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΟΝ ΤΕΥΞΑΙ, ΚΑΛΕΣΑΝΤΟ ΣΥΝΕΡΓΟΝ ΤΕΙΧΕΟΣ, ΗΝ ΟΤΙ ΝΙΝ ΠΕΠ'ΡΩΜΕΝΟΝ ΟΡΝΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΠΤΟΛΙΠΟΡΘΟΙΣ ΕΝ ΜΑΧΑΙΣ
ΛΑΒ'ΡΟΝ ΑΜΠΝΕΥΣΑΙ ΚΑΠΝΟΝ.
ΓΛΑΥΚΟΙ ΔΕ ΔΡΑΚΟΝΤΕΣ, ΕΠΕΙ ΚΤΙΣΘΗ ΝΕΟΝ, ΠΥΡΓΟΝ ΕΣΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΤΡΕΙΣ, ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΝ ΚΑΠΕΤΟΝ, ΑΥΘΙ Δ' ΑΤΥΖΟΜΕΝΟΙ ΨΥΧΑΣ ΒΑΛΟΝ, ΕΙΣ Δ' ΕΝΟΡΟΥΣΕ ΒΟΑΣΑΙΣ.
ΕΝΝΕΠΕ Δ' ΑΝΤΙΟΝ ΟΡΜΑΙΝΩΝ ΤΕΡΑΣ ΕΥΘΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝ:
"ΠΕΡΓΑΜΟΣ ΑΜΦΙ ΤΕΑΙΣ, ΗΡΩΣ, ΧΕΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙΣ ΑΛΙΣΚΕΤΑΙ:
ΩΣ ΕΜΟΙ ΦΑΣΜΑ ΛΕΓΕΙ ΚΡΟΝΙΔΑ ΠΕΜΦΘΕΝ ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟΥ ΔΙΟΣ:
ΟΥΚ ΑΤΕΡ ΠΑΙΔΩΝ ΣΕΘΕΝ, ΑΛΛ' ΑΜΑ ΠΡΩΤΟΙΣ ΑΡΞΕΤΑΙ
ΚΑΙ ΤΕΡΤΑΤΟΙΣ". ΩΣ ΗΡΑ ΘΕΟΣ ΣΑΦΑ ΕΙΠΑΙΣ ΞΑΝΘΟΝ ΗΠΕΙΓΕΝ ΚΑΙ ΑΜΑΖΟΝΑΣ ΕΥΙΠΠΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣ ΙΣΤΡΟΝ ΕΛΑΥΝΩΝ.
ΟΡΣΟΤΡΙΑΙΝΑ Δ' ΕΠ' ΙΣΘΜΩ ΠΟΝΤΙΑ ΑΡΜΑ ΘΟΟΝ ΤΑΝΥΕΝ,
ΑΠΟΠΕΜΠΩΝ ΑΙΑΚΟΝ ΔΕΥΡ' ΑΝ' ΙΠΠΟΙΣ ΧΡΥΣΕΑΙΣ
ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΔΕΙΡΑΔ΄ΕΠΟΨΟΜΕΝΟΣ ΔΑΙΤΙΚ'ΛΥΤΑΝ.
ΤΕΡΠΟΝ Δ' ΕΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΙΣΟΝ ΕΣΣΕΤΑΙ ΟΥΔΕΝ.
ΕΙ Δ' ΕΓΩ ΜΕΛΗΣΙΑ ΕΞ ΑΓΕΝΕΙΩΝ
ΚΥΔΟΣ ΑΝΕΔ'ΡΑΜΟΝ ΥΜΝΩ, ΜΗ ΒΑΛΕΤΩ ΜΕ ΛΛΙΘΩ ΤΡΑΧΕΙ ΦΘΟΝΟΣ:
ΚΑΙ ΝΕΜΕΑ ΓΑΡ ΟΜΩΣ ΕΡΕΩ ΤΑΥΤΑΝ ΧΑΡΙΝ,
ΤΑΝ Δ' ΕΠΕΙΤ' ΑΝΔΡΩΝ ΜΑΧΑΣ ΕΚ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ. ΤΟ ΔΙΔΑΞΑΣΘΑΙ ΔΕ ΤΟΙ
ΕΙΔΟΤΙ ΡΑΤΕΡΟΝ: ΑΓ'ΝΩΜΟΝ ΔΕ ΤΟ ΜΗ ΠΡΟΜΑΘΕΙΝ:
ΚΟΥΦΟΤΕΡΑΙ ΓΑΡ ΑΠΕΙΡΑΤΩΝ ΦΡΕΝΕΣ.
ΚΕΙΝΑ ΔΕ ΚΕΙΝΟΣ ΑΝ ΕΙΠΟΙ ΕΡΓΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΟΝ ΑΛΛΩΝ, ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΔΡΑ ΠΡΟΒΑΣΕΙ ΕΞ ΙΕΡΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΠΟΘΕΙΝΟΤΑΤΑΝ ΔΟΞΑΝ ΦΕΡΕΙΝ.
ΝΥΝ ΜΕΝ ΑΥΤΩ ΓΕΡΑΣ ΑΛΚΙΜΕΔΩΝ ΝΙΚΑΝ ΤΡΙΑΚΟΣΤΑΝ ΕΛΩΝ:
ΟΣ ΤΥΧΑ ΜΕΝ ΔΑΙΜΟΝΟΣ, ΑΝΟΡΕΑΣ Δ' ΟΥΚ ΑΜΠΛΑΚΩΝ
ΕΝ ΤΕΤ'ΡΑΣΙΝ ΠΑΙΔΩΝ ΑΠΕΘΗΚΑΤΟ ΓΥΙΟΙΣ
ΝΟΣΤΟΝ ΕΧΘΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΑΤΙΜΟΤΕΡΑΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚ'ΡΥΦΟΝ ΟΙΜΟΝ,
ΠΑΤ'ΡΙ ΔΕ ΠΑΤ'ΡΟΣ ΕΝΕΠ'ΝΕΥΣΕΝ ΜΕΝΟΣ
ΓΗΡΑΟΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΝ:
ΑΪΔΑ ΤΟΙ ΛΑΘΕΤΑΙ ΑΡΜΕΝΑ Π'ΡΑΞΑΙΣ ΑΝΗΡ.
ΑΛΛ' ΕΜΕ Χ'ΡΗ ΜΝΑΜΟΣΥΝΑΝ ΑΝΕΓΕΙΡΟΝΤΑ Φ'ΡΑΣΑΙ
ΧΕΙΡΩΝ ΑΩΤΟΝ ΒΛΕΨΙΑΔΑΙΣ ΕΠΙΝΙΚΟΝ, ΕΚΤΟΣ ΟΙΣ ΗΔΗ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΡΙΚΕΙΤΑΙ
ΦΥΛΛΟΦΟΡΩΝ ΑΠ' ΑΓΩΝΩΝ.
ΕΣΤΙ ΔΕ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑΝΟΝΤΕΣΣΙΝ ΜΕΡΟΣ ΚΑΝ ΝΟΜΟΝ ΕΡΔΟΜΕΝΩΝ:
ΚΑΤΑΚΡΥΠΤΕΙ Δ' ΟΥ ΚΟΝΙΣ
ΣΥΓΓΟΝΩΝ ΚΕΔ'ΝΑΝ ΧΑΡΙΝ.
ΕΡΜΑ ΔΕ ΘΥΓΑΤ'ΡΟΣ ΑΚΟΥΣΑΙΣ ΙΦΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΑΣ, ΕΝΕΠΟΙ ΚΕΝ ΚΑΛΛΙΜΑΧΩ ΛΙΠΑΤΡΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΟΝ ΣΦΙ ΖΕΥΣ ΓΕΝΕΙ ΩΠΑΣΕΝ. ΕΣΛΑ Δ' ΕΠ' ΕΣΛΟΙΣ ΕΡΓΑ ΘΕΛΟΙ ΔΟΜΕΝ, ΟΞΕΙΑΣ ΔΕ ΝΟΣΟΥΣ ΑΠΑΛΑΛΚΟΙ.
ΕΥΧΟΜΑΙ ΑΜΦΙ ΚΑΛΩΝ ΜΟΙΡΑ ΝΕΜΕΣΙΝ ΔΙΧΟΒΟΥΛΟΝ ΜΗ ΘΕΜΕΝ:
ΑΛΛ' ΑΠΗΜΑΝΤΟΝ ΑΓΩΝ ΒΙΟΤΟΝ ΑΥΤΟΥΣ Τ' ΑΕΞΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΝ.

9.
ΤΟ ΜΕΝ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΕΛΟΣ
ΦΩΝΑΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ Ο ΤΡΙΠ'ΛΟΟΣ ΚΕΧΛΑΔΩΣ ΑΡΚΕΣΕ Κ'ΡΟΝΙΟΝ ΠΑΡ' ΟΧΘΟΝ ΑΓΕΜΟΝΕΥΣΑΙ ΚΩΜΑΖΟΝΤΙ ΦΙΛΟΙΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩ ΣΥΝ ΕΤΑΙΡΟΙΣ:
ΑΛΛΑ ΝΥΝ ΕΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΜΟΙΣΑΝ ΑΠΟ ΤΟΞΩΝ ΔΙΑ ΤΕ ΦΟΙΝΙΚΟΣΤΕΡΟΠΑΝ ΣΕΜΝΟΝ Τ' ΕΠΙΝΕΙΜΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΝ ΑΛΙΔΟΣ
ΤΟΙΟΙΣΔΕ ΒΕΛΕΣΣΙΝ, ΤΟ ΔΗ ΠΟΤΕ ΛΥΔΟΣ ΗΡΩΣ ΠΕΛΟΨ
ΕΞΑΡΑΤΟ ΚΑΛΛΙΣΤΟΝ ΕΔ'ΝΟΝ ΙΠΠΟΔΑΜΕΙΑΣ:
ΠΤΕΡΟΕΝΤΑ Δ' ΙΕΙ ΓΛΥΚΥΝ ΠΥΘΩΝΑΔ' ΟΪΣΤΟΝ: ΟΥΤΟΙ ΧΑΜΑΙΠΕΤΕΩΝ ΛΟΓΩΝ ΕΦΑΨΕΣΙ, ΑΝΔΡΟΣ ΑΜΦΙ ΠΑΛΑΙΣΜΑΣΙΝ ΦΟΡΜΙΓΓ΄ΕΛΕΛΙΖΩΝ
ΚΛΕΙΝΑΣ ΕΞ ΟΠΟΕΝΤΟΣ: ΑΙΝΗΣΑΙΣ Ε ΚΑΙ ΥΙΟΝ,
ΑΝ ΘΕΜΙΣ ΘΥΓΑΤΗΡ ΤΕ ΟΙ ΣΩΤΕΙΡΑ ΛΕΛΟΓΧΕΝ
ΜΕΓΑΛΟΔΟΞΟΣ ΕΥΝΟΜΙΑ. ΘΑΛΛΕΙ Δ' ΑΡΕΤΑΙΣΙΝ
ΣΟΝ ΤΕ, ΚΑΣΤΑΛΙΑ, ΠΑΡΑ ΑΛΦΕΟΥ ΤΕ ΡΕΕΘ'ΡΟΝ:
ΟΘΕΝ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΑΩΤΟΙ ΚΛΥΤΑΝ ΛΟΚ'ΡΩΝ ΕΠΑΕΙΡΟΝΤΙ ΜΑΤΕΡ' ΑΓ'ΛΑΟΔΕΝΔΡΟΝ.
ΕΓΩ ΔΕ ΤΟΙ ΦΙΛΑΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΛΕΡΑΙΣ ΕΠΙΦ'ΛΕΓΩΝ ΑΟΙΔΑΙΣ,
ΚΑΙ* ΑΓΑΝΟΡΟΣ ΙΠΠΟΥ ΘΑΣΣΟΝ ΚΑΙ ΝΑΟΣ ΥΠΟΠΤΕΡΟΥ ΠΑΝΤΑ
ΑΓΓΕΛΙΑΝ ΠΕΜΨΩ ΤΑΥΤΑΝ, ΕΙ ΣΥΝ ΤΙΝΙ ΜΟΙΡΙΔΙΩ ΠΑΛΑΜΑ
ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΝΕΜΟΜΑΙ ΚΑΠΟΝ:
ΚΕΙΝΑΙ ΓΑΡ ΩΠΑΣΑΝ ΤΑ ΤΕΡΠΝ': ΑΓΑΘΟΙ
ΔΕ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΤΑ ΔΑΙΜΟΝ' ΑΝΔΡΕΣ ΕΓΕΝΟΝΤ': ΕΠΕΙ ΑΝΤΙΟΝ
ΠΩΣ ΑΝ ΤΡΙΟΔΟΝΤΟΣ ΗΡΑΚ'ΛΕΗΣ ΣΚΥΤΑΛΟΝ ΤΙΝΑΞΕ ΧΕΡΣΙΝ,
ΑΝΙΚ' ΑΜΦΙ ΠΥΛΟΝ ΣΤΑΘΕΙΣ ΗΡΕΙΔΕ ΠΟΣΕΙΔΑΝ,
ΗΡΕΙΔΕΝ ΔΕ ΝΙΝ ΑΡΓΥΡΕΩ ΤΟΞΩ ΠΟΛΕΜΙΖΩΝ
ΦΟΙΒΟΣ, ΟΥΔ' ΑΪΔΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑΝ ΕΧΕ ΡΑΒΔΟΝ,
ΒΡΟΤΕΑ ΣΩΜΑΘ' Α ΚΑΤΑΓΕΙ ΚΟΙΛΑΝ ΠΡΟΣ ΑΓΥΙΑΝ
ΘΝΑΣΚΟΝΤΩΝ; ΑΠΟ ΜΟΙ ΛΟΓΟΝ
ΤΟΥΤΟΝ, ΣΤΟΜΑ, ΡΙΨΟΝ:
ΕΠΕΙ ΤΟ ΓΕ ΛΟΙΔΟΡΗΣΑΙ ΘΕΟΥΣ ΕΧΘΡΑ ΣΟΦΙΑ, ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΥΧΑΣΘΑΙ ΠΑΡΑ ΚΑΙΡΟΝ ΜΑΝΙΑΙΣΙΝ ΥΠΟΚ'ΡΕΚΕΙ.
ΜΗ ΝΥΝ ΛΑΛΑΓΕΙ ΤΑ ΤΟΙΑΥΤ': ΕΑ ΠΟΛΕΜΟΝ ΜΑΧΑΝ ΤΕ ΠΑΣΑΝ
ΧΩΡΙΣ ΑΘΑΝΑΤΩΝ: ΦΕΡΟΙΣ ΔΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΑΣΤΕΙ ΓΛΩΣΣΑΝ, ΙΝ' ΑΙΟΛΟΒ'ΡΕΝΤΑ ΔΙΟΣ ΑΙΣΑ
ΠΥΡΡΑ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΤΕ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ΚΑΤΑΒΑΝΤΕ
ΔΟΜΟΝ ΕΘΕΝΤΟ ΠΡΩΤΟΝ, ΑΤΕΡ Δ' ΕΥΝΑΣ ΟΜΟΔΑΜΟΝ
ΚΤΙΣΣΑΣΘΑΝ ΛΙΘΙΝΟΝ ΓΟΝΟΝ:
ΛΑΟΙ Δ' ΟΝΥΜΑΣΘΕΝ.
ΕΓΕΙΡ' ΕΠΕΩΝ ΣΦΙΝ ΟΙΜΟΝ ΛΙΓΥΝ,
ΑΙΝΕΙ ΔΕ ΠΑΛΑΙΟΝ ΜΕΝ ΟΙΝΟΝ, ΑΝΘΕΑ Δ' ΥΜΝΩΝ
ΝΕΩΤΕΡΩΝ. ΛΕΓΟΝΤΙ ΜΑΝ
ΧΘΟΝΑ ΜΕΝ ΚΑΤΑΚ'ΛΥΣΑΙ ΜΕΛΑΙΝΑΝ
ΥΔΑΤΟΣ ΣΘΕΝΟΣ, ΑΛΛΑ
ΖΗΝΟΣ ΤΕΧ'ΝΑΙΣ ΑΝΑΠΩΤΙΝ ΕΞΑΙΦΝΑΣ
ΑΝΤΛΟΝ ΕΛΕΙΝ. ΚΕΙΝΩΝ Δ' ΕΣΑΝ
ΧΑΛΚΑΣΠΙΔΕΣ ΥΜΕΤΕΡΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ
ΑΡΧΑΘΕΝ, ΙΑΠΕΤΙΟΝΙΔΟΣ ΦΥΤ'ΛΑΣ
ΚΟΥΡΟΙ ΚΟΡΑΝ ΚΑΙ ΦΕΡΤΑΤΩΝ ΚΡΟΝΙΔΑΝ,
ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΒΑΣΙΛΗΕΣ ΑΙΕΙ,
ΠΡΙΝ ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΓΕΜΩΝ
ΘΥΓΑΤ'Ρ ΑΠΟ ΓΑΣ ΕΠΕΙΩΝ ΟΠΟΕΝΤΟΣ ΑΝΑΡΠΑΣΑΙΣ, ΕΚΑΛΟΣ
ΜΙΧΘΗ ΜΑΙΝΑΛΙΑΙΣΙΝ ΕΝ ΔΕΙΡΑΙΣ, ΚΑΙ ΕΝΕΙΚΕΝ
ΛΟΚ'ΡΩ, ΜΗ ΚΑΘΕΛΟΙ ΝΙΝ ΑΙΩΝ ΠΟΤ'ΜΟΝ ΕΦΑΨΑΙΣ
ΟΡΦΑΝΟΝ ΓΕΝΕΑΣ. ΕΧΕΙΝ ΔΕ ΣΠΕΡΜΑ ΜΕΓΙΣΤΟΝ
ΑΛΟΧΟΣ, ΕΥΦΡΑΝΘΗ ΤΕ ΙΔΩΝ ΗΡΩΣ ΘΕΤΟΝ ΥΙΟΝ,
ΜΑΤΡΩΟΣ Δ' ΕΚΑΛΕΣΣΕ ΝΙΝ
ΙΣΩΝΥΜΟΝ ΕΜΜΕΝ,
ΥΠΕΡΦΑΤΟΝ ΑΝΔΡΑ ΜΟΡΦΑ ΤΕ ΚΑΙ
ΕΡΓΟΙΣΙ ΠΟΛΙΝ Δ' ΩΠΑΣΕΝ ΛΑΟΝ ΤΕ ΔΙΑΙΤΑΝ.
ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΔΕ ΟΙ ΞΕΝΟΙ
ΕΚ Τ' ΑΡΓΕΟΣ ΕΚ ΤΕ ΘΗΒΑΝ, ΟΙ Δ' ΑΡΚΑΔΕΣ, ΟΙ ΔΕ ΚΑΙ ΠΙΣΑΤΑΙ:
ΥΙΟΝ Δ' ΑΚΤΟΡΟΣ ΕΞΟΧΩΣ ΤΙΜΑΣΕΝ ΕΠΟΙΚΩΝ
ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΕ ΜΕΝΟΙΤΙΟΝ. ΤΟΥ ΠΑΙΣ ΑΜ' ΑΤΡΕΙΔΑΙΣ
ΤΕΥΘΡΑΝΤΟΣ ΠΕΔΙΟΝ ΜΟΛΩΝ ΕΣΤΑ ΣΥΝ ΑΧΙΛΛΕΙ
ΜΟΝΟΣ, ΟΤ' ΑΛΚΑΕΝΤΑΣ ΔΑΝΑΟΥΣ ΤΡΕΨΑΙΣ ΑΛΙΑΙΣΙΝ
ΠΡΥΜΝΑΙΣ ΤΗΛΕΦΟΣ ΕΜΒΑΛΕΝ:
ΩΣΤ' ΕΜΦΡΟΝΙ ΔΕΙΞΑΙ
ΜΑΘΕΙΝ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ ΒΙΑΤΑΝ ΝΟΟΝ:
ΕΞ ΟΥ ΘΕΤΙΔΟΣ ΓΟΝΟΣ ΟΥΛΙΩ ΝΙΝ ΕΝ ΑΡΕΙ
ΠΑΡΗΓΟΡΕΙΤΟ ΜΗ ΠΟΤΕ
ΣΦΕΤΕΡΑΣ ΑΤΕΡΘΕ ΤΑΞΙΟΥΣΘΑΙ
ΔΑΜΑΣΙΜΒΡΟΤΟΥ ΑΙΧΜΑΣ.
ΕΙΗΝ ΕΥΡΗΣΙΕΠΗΣ ΑΝΑΓΕΙΣΘΑΙ
ΠΡΟΣΦΟΡΟΣ ΕΝ ΜΟΙΣΑΝ ΔΙΦ'ΡΩ:
ΤΟΛΜΑ ΔΕ ΚΑΙ ΑΜΦΙΛΑΦΗΣ ΔΥΝΑΜΙΣ
ΕΣΠΟΙΤΟ. ΠΡΟΞΕΝΙΑ Δ' ΑΡΕΤΑ Τ' ΗΛΘΟΝ
ΤΙΜΑΟΡΟΣ ΙΣΘΜΙΑΙΣΙ ΛΑΜΠΡΟΜΑΧΟΥ
ΜΙΤΡΑΙΣ, ΟΤ' ΑΜΦΟΤΕΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΑΝ
ΜΙΑΝ ΕΡΓΟΝ ΑΝ' ΑΜΕΡΑΝ.
ΑΛΛΑΙ ΔΕ ΔΥ' ΕΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΠΥΛΑΙΣ ΕΓΕΝΟΝΤ' ΕΠΕΙΤΑ ΧΑΡΜΑΙ,
ΤΑΙ ΔΕ ΚΑΙ ΝΕΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΤΩ ΚΑΤΑ ΚΟΛΠΟΝ:
ΑΡΓΕΙ Τ' ΕΣΧΕΘΕ ΚΥΔΟΣ ΑΝΔΡΩΝ, ΠΑΙΣ Δ' ΕΝ ΑΘΑΝΑΙΣ,
ΟΙΟΝ Δ' ΕΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΣΥΛΑΘΕΙΣ ΑΓΕΝΕΙΩΝ
ΜΕΝΕΝ ΑΓΩΝΑ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΩΝ ΑΜΦ' ΑΡΓΥΡΙΔΕΣΣΙΝ:
ΦΩΤΑΣ Δ' ΟΞΥΡΕΠΕΙ ΔΟΛΩ
ΑΠΤΩΤΙ ΔΑΜΑΣΣΑΙΣ
ΔΙΗΡΧΕΤΟ ΚΥΚ'ΛΟΝ ΟΣΣΑ ΒΟΑ,
ΩΡΑΙΟΣ ΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣ ΚΑΛΛΙΣΤΑ ΤΕ ΡΕΞΑΙΣ.
ΤΑ ΔΕ ΠΑΡΡΑΣΙΩ ΣΤΡΑΤΩ
ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ ΕΩΝ ΦΑΝΗ
ΖΗΝΟΣ ΑΜΦΙ ΠΑΝΑΓΥΡΙΝ ΛΥΚΑΙΟΥ,
ΚΑΙ ΨΥΧΡΑΝ ΟΠΟΤ' ΕΥΔΙΑΝΟΝ ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΑΥΡΑΝ
ΠΕΛΛΑΝΑ ΦΕΡΕ: ΣΥΝΔΙΚΟΣ Δ' ΑΥΤΩ ΙΟΛΑΟΥ
ΤΥΜΒΟΣ ΕΝΝΑΛΙΑ Τ' ΕΛΕΥΣΙΣ ΑΓ'ΛΑΪΑΙΣΙΝ.
ΤΟ ΔΕ ΦΥΑ ΚΡΑΤΙΣΤΟΝ ΑΠΑΝ: ΠΟΛΛΟΙ ΔΕ ΔΙΔΑΚΤΑΙΣ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΡΕΤΑΙΣ ΚΛΕΟΣ
ΩΡΟΥΣΑΝ ΑΡΕΣΘΑΙ:
ΑΝΕΥ ΔΕ ΘΕΟΥ, ΣΕΣΙΓΑΜΕΝΟΝ
ΟΥ ΣΚΑΙΟΤΕΡΟΝ ΧΡΗΜ' ΕΚΑΣΤΟΝ: ΕΝΤΙ ΓΑΡ ΑΛΛΑΙ
ΟΔΩΝ ΟΔΟΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΑΙ,
ΜΙΑ Δ' ΟΥΧ ΑΠΑΝΤΑΣ ΑΜΜΕ ΘΡΕΨΕΙ
ΜΕΛΕΤΑ: ΣΟΦΙΑΙ ΜΕΝ
ΑΙΠΕΙΝΑΙ: ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΑΕΘΛΟΝ,
ΟΡΘΙΟΝ ΩΡΥΣΑΙ ΘΑΡΣΕΩΝ,
ΤΟΝΔ' ΑΝΕΡΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ ΓΕΓΑΜΕΝ
ΕΥΧΕΙΡΑ, ΔΕΞΙΟΓΥΙΟΝ, ΟΡΩΝΤ' ΑΛΚΑΝ,
ΑΙΑΝ, ΤΕΟΝ Τ' ΕΝ ΔΑΙΤΙ, ΙΛΙΑΔΑ,
ΝΙΚΩΝ ΕΠΕΣΤΕΦΑΝΩΣΕ ΒΩΜΟΝ.

10.
ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ ΑΝΑΓ'ΝΩΤΕ ΜΟΙ

ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΙΔΑ, ΠΟΘΙ Φ'ΡΕΝΟΣ
ΕΜΑΣ ΓΕΓΡΑΠΤΑΙ: ΓΛΥΚΥ ΓΑΡ ΑΥΤΩ ΜΕΛΟΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
ΕΠΙΛΕΛΑΘ' Ω ΜΟΙΣ', ΑΛΛΑ ΣΥ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΗΡ
ΑΛΑΘΕΙΑ ΔΙΟΣ, ΟΡΘΑ ΧΕΡΙ
ΕΡΥΚΕΤΟΝ ΨΕΥΔΕΩΝ
ΕΝΙΠΑΝ ΑΛΙΤΟΞΕΝΟΝ.
ΕΚΑΘΕΝ ΓΑΡ ΕΠΕΛΘΩΝ Ο ΜΕΛΛΩΝ ΧΡΟΝΟΣ
ΕΜΟΝ ΚΑΤΑΙΣΧΥΝΕ ΒΑΘΥ Χ'ΡΕΟΣ.
ΟΜΩΣ ΔΕ ΛΥΣΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ ΟΞΕΙΑΝ ΕΠΙΜΟΜΦΑΝ
ΤΟΚΟΣ ΘΝΑΤΩΝ: ΝΥΝ ΨΑΦΟΝ ΕΛΙΣΣΟΜΕΝΑΝ
ΟΠΑ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΚΛΥΣΣΕΙ ΡΕΟΝ,
ΟΠΑ ΤΕ ΚΟΙΝΟΝ ΛΟΓΟΝ
ΦΙΛΑΝ ΤΕΙΣΟΜΕΝ ΕΣ ΧΑΡΙΝ.
ΝΕΜΕΙ ΓΑΡ ΑΤΡΕΚΕΙΑ ΠΟΛΙΝ ΛΟΚ'ΡΩΝ ΖΕΦΥΡΙΩΝ,
ΜΕΛΕΙ ΤΕ ΣΦΙΣΙ ΚΑΛΛΙΟΠΑ
ΚΑΙ ΧΑΛΚΕΟΣ ΑΡΗΣ. ΤΡΑΠΕ ΔΕ ΚΥΚ'ΝΕΙΑ ΜΑΧΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΒΙΟΝ
ΗΡΑΚ'ΛΕΑ: ΠΥΚΤΑΣ Δ' ΕΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙ ΝΙΚΩΝ
ΙΛΑ ΦΕΡΕΤΩ ΧΑΡΙΝ
ΑΓΗΣΙΔΑΜΟΣ, ΩΣ
ΑΧΙΛΕΙ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ.
ΘΑΞΑΙΣ ΔΕ ΚΕ ΦΥΝΤ' ΑΡΕΤΑ ΠΟΤΙ
ΠΕΛΩΡΙΟΝ ΟΡΜΑΣΑΙ ΚΛΕΟΣ ΑΝΗΡ ΘΕΟΥ ΣΥΝ ΠΑΛΑΜΑΙΣ.
ΑΠΟΝΟΝ Δ' ΕΛΑΒΟΝ ΧΑΡΜΑ ΠΑΥΡΟΙ ΤΙΝΕΣ,
ΕΡΓΩΝ ΠΡΟ ΠΑΝΤΩΝ ΒΙΟΤΩ ΦΑΟΣ.
ΑΓΩΝΑ Δ' ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΑΕΙΣΑΙ ΘΕΜΙΤΕΣ ΩΡΣΑΝ
ΔΙΟΣ, ΟΝ ΑΡΧΑΙΩ ΣΑΜΑΤΙ ΠΑΡ ΠΕΛΟΠΟΣ
ΒΩΜΩ ΕΞΑΡΙΘΜΟΝ ΕΚΤΙΣΣΑΤΟ,
ΕΠΕΙ ΠΟΣΕΙΔΑΝΙΟΝ
ΠΕΦΝΕ ΚΤΕΑΤΟΝ ΑΜΥΜΟΝΑ,
ΠΕΦΝΕ Δ΄ΕΥΡΥΤΟΝ, ΩΣ ΑΥΓΕΑΝ ΛΑΤ'ΡΙΟΝ
ΑΕΚΟΝΘ' ΕΚΩΝ ΜΙΣΘΟΝ ΥΠΕΡΒΙΟΝ
ΠΡΑΣΣΟΙΤΟ, ΛΟΧ'ΜΑΙΣΙ ΔΕ ΔΟΚΕΥΣΑΙΣ ΥΠΟ ΚΛΕΩΝΑΝ
ΔΑΜΑΣΕ ΚΑΙ ΚΕΙΝΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΗΣ ΕΦ΄ΟΔΩ,
ΟΤΙ Π'ΡΟΣΘΕ ΠΟΤΕ ΤΙΡΥΝΘΙΟΝ
ΕΠΕΡΣΑΝ ΑΥΤΩ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΜΥΧΟΙΣ ΗΜΕΝΟΝ ΑΛΙΔΟΣ
ΜΟΛΙΟΝΕΣ ΥΠΕΡΦΙΑΛΟΙ. ΚΑΙ ΜΑΝ ΞΕΝΑΠΑΤΑΣ
ΕΠΕΙΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΟΠΙΘΕΝ
ΟΥ ΠΟΛΛΟΝ ΙΔΕ ΠΑΤ'ΡΙΔΑ ΠΟΛΥ-
ΚΤΕΑΝΟΝ ΥΠΟ ΣΤΕΡΕΩ ΠΥΡΙ
ΠΛΑΓΑΙΣ ΤΕ ΣΙΔΑΡΟΥ ΒΑΘΥΝ ΕΙΣ ΟΧΕΤΟΝ ΑΤΑΣ
ΙΖΟΙΣΑΝ ΕΑΝ ΠΟΛΙΝ.
ΝΕΙΚΟΣ ΔΕ ΚΕΣΣΟΝΩΝ
ΑΠΟΘΕΣΘ' ΑΠΟΡΟΝ.
ΚΑΙ ΚΕΙΝΟΣ ΑΒΟΥΛΙΑ* ΥΣΤΑΤΟΣ
ΑΛΩΣΙΟΣ ΑΝΤΑΣΑΙΣ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΑΙΠΥΝ ΟΥΚ ΕΞΕΦΥΓΕΝ.
Ο Δ' ΑΡ' ΕΝ ΠΙΣΑ* ΕΛΣΑΙΣ ΟΛΟΝ ΤΕ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΛΑΑΝ ΤΕ ΠΑΣΑΝ ΔΙΟΣ ΑΛΚΙΜΟΣ
ΥΙΟΣ ΣΤΑΘΜΑΤΟ ΖΑΘΕΟΝ ΑΛΣΟΣ ΠΑΤΡΙ ΜΕΓΙΣΤΩ:
ΠΕΡΙ ΔΕ ΠΑΞΑΙΣ ΑΛΤΙΝ ΜΕΝ ΟΓ' ΕΝ ΚΑΘΑΡΩ
ΔΙΕΚ'ΡΙΝΕ, ΤΟ ΔΕ ΚΥΚ'ΛΩ ΠΕΔΟΝ
ΕΘΗΚΕ ΔΟΡΠΟΥ ΛΥΣΙΝ,
ΤΙΜΑΣΑΙΣ ΠΟΡΟΝ ΑΛΦΕΟΥ
ΜΕΤΑ ΔΩΔΕΚ' ΑΝΑΚΤΩΝ ΘΕΩΝ: ΚΑΙ ΠΑΓΟΝ
ΚΡΟΝΟΥ ΠΡΟΣΕΦΘΕΓΞΑΤΟ: ΠΡΟΣΘΕ ΓΑΡ
ΝΩΝΥΜΝΟΣ, ΑΣ ΟΙΝΟΜΑΟΣ ΑΡΧΕ, Β'ΡΕΧΕΤΟ ΠΟΛΛΑ
ΝΙΦΑΔΙ. ΤΑΥΤΑ Δ' ΕΝ ΠΡΩΤΟΓΟΝΩ ΤΕΛΕΤΑ
ΠΑΡΕΣΤΑΝ ΜΕΝ ΑΡΑ ΜΟΙΡΑΙ ΣΧΕΔΟΝ
Ο Τ' ΕΞΕΛΕΓΧΩΝ ΜΟΝΟΣ
ΑΛΑΘΕΙΑΝ ΕΤΗΤΥΜΟΝ
ΧΡΟΝΟΣ. ΤΟ ΔΕ ΣΑΦΑΝΕΣ ΙΩΝ ΠΟΡΣΩ ΚΑΤΕΦΡΑΣΕΝ,
ΟΠΑ ΤΑΝ ΠΟΛΕΜΟΙΟ ΔΟΣΙΝ
ΑΚΡΟΘΙΝΑ ΔΙΕΛΘΩΝ ΕΘΥΕ ΚΑΙ
ΠΕΝΤΑΕΤΗΡΙΔ' ΟΠΩΣ ΑΡΑ
ΕΣΤΑΣΕΝ ΕΟΡΤΑΝ ΣΥΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΙ ΠΡΩΤΑ
ΝΙΚΑΦΟΡΙΑΙΣΙ ΤΕ:
ΤΙΣ ΔΗ ΠΟΤΑΙΝΙΟΝ
ΕΛΑΧΕ ΣΤΕΦΑΝΟΝ
ΧΕΙΡΙΣΣΙ ΠΟΣΙΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΡΜΑΤΙ,
ΑΓΩΝΙΟΝ ΕΝ ΔΟΞΑ ΘΕΜΕΝΟΣ
ΕΥΧΟΣ, ΕΡΓΩ ΚΑΘΕΛΩΝ;
ΣΤΑΔΙΟΝ ΜΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΕΝ, ΕΥΘΥΣ ΤΟΝΟΝ
ΠΟΣΣΙ Τ'ΡΕΧΩΝ, ΠΑΙΣ Ο ΛΙΚΥΜΝΙΟΥ
ΟΙΩΝΟΣ: ΙΚΕΝ ΔΕ ΜΙΔΕΑΘΕΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΕΛΕΥΝΩΝ:
Ο ΔΕ ΠΑΛΑ ΚΥΔΑΙΝΩΝ ΕΧΕΜΟΣ ΤΕΓΕΑΝ:
ΔΟΡΥΚ'ΛΟΣ Δ' ΕΦΕΡΕ ΠΥΓ'ΜΑΣ ΤΕΛΟΣ,
ΤΙΡΥΝΘΑ ΝΑΙΩΝ ΠΟΛΙΝ:
ΑΝ ΙΠΠΟΙΣΙ ΔΕΕ ΤΕΤ'ΡΑΣΙΝ
ΑΠΟ ΜΑΝΤΙΝΕΑΣ ΣΑΜΟΣ Ο 4ΛΙΡΟΘΙΟΥ:
ΑΚΟΝΤΙ ΔΕ ΦΡΑΣΤΩΡ ΕΛΑΣΕ ΣΚΟΠΟΝ:
ΜΑΚΟΣ ΔΕ ΝΙΚΕΥΣ ΕΔΙΚΕ ΠΕΤ'ΡΩ ΧΕΡΑ ΚΥΚΛΩΣΑΙΣ
ΥΠΕΡ ΑΠΑΝΤΩΝ, ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΘΟΡΥΒΟΝ
ΠΑΡΑΙΘΥΞΕ ΜΕΓΑΝ: ΕΝ Δ' ΕΣΠΕΡΟΝ
ΕΦΛΕΞΕΝ ΕΥΩΠΙΔΟΣ
ΣΕΛΑΝΑΣ ΕΡΑΤΟΝ ΦΑΟΣ.
ΑΕΙΔΕΤΟ ΔΕ ΠΑΝ ΤΕΜΕΝΟΣ ΤΕΡΠΝΑΙΣΙ ΘΑΛΙΑΙΣ
ΤΟΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΑΜΦΙ ΤΡΟΠΟΝ.
ΑΡΧΑΙΣ ΔΕ ΠΡΟΤΕΡΑΙΣ ΕΠΟΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑΝ ΧΑΡΙΝ
ΝΙΚΑΣ ΑΓΕΡΩΧΟΥ ΚΕΛΑΔΗΣΟΜΕΘΑ ΒΡΟΝΤΑΝ
ΚΑΙ ΠΥΡ ΠΑΛΑΜΟΝ ΒΕΛΟΣ
ΟΡΣΙΚΤΥΠΟΥ ΔΙΟΣ,
ΕΝ ΑΠΑΝΤΙ ΚΡΑΤΕΙ
ΑΙΘΩΝΑ ΚΕΡΑΥΝΟΝ ΑΡΑΡΟΤΑ:
ΧΛΙΔΩΣΑ ΔΕ ΜΟΛΠΑ ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΟΝ
ΑΝΤΙΑΞΕΙ ΜΕΛΕΩΝ,
ΤΑ ΠΑΡ' ΕΥΚΛΕΪ ΔΙΡΚΑ ΧΡΟΝΩ ΜΕΝ ΦΑΝΕΝ:
ΑΛΛ' ΩΤΕ ΠΑΙΣ ΕΞ ΑΛΟΧΟΥ ΠΑΤΡΙ
ΠΟΘΕΙΝΟΣ ΙΚΟΝΤΙ ΝΕΟΤΑΤΟΣ ΤΟ ΠΑΛΙΝ ΗΔΗ,
ΜΑΛΑ ΔΕ ΟΙ ΘΕΡΜΑΙΝΕΙ ΦΙΛΟΤΑΤΙ ΝΟΟΝ:
ΕΠΕΙ ΠΛΟΥΤΟΣ Ο ΛΑΧΩΝ ΠΟΙΜΕΝΑ
ΕΠΑΚΤΟΝ ΑΛΛΟΤ'ΡΙΟΝ
ΘΝΑΣΚΟΝΤΙ ΣΤΥΓΕΡΩΤΑΤΟΣ:
ΚΑΙ* ΟΤΑΝ ΚΑΛΑ ΜΕΝ ΕΡΞΑΙΣ ΑΟΙΔΑΣ ΑΤΕΡ,
ΑΓΗΣΙΔΑΜ', ΕΙΣ ΑΙΔΑ ΣΤΑΘΜΟΝ
ΑΝΗΡ ΙΚΗΤΑΙ, ΚΕΝΕΑ ΠΝΕΥΣΑΙΣ ΕΠΟΡΕ ΜΟΧΘΩ
ΒΡΑΧΥ ΤΙ ΤΕΡΠΝΟΝ. ΤΙΝ Δ' ΑΔΥΕΠΗΣ ΤΕ ΛΥΡΑ
ΓΛΥΚΥΣ Τ' ΑΥΛΟΣ ΑΝΑΠΑΣΣΕΙ ΧΑΡΙΝ:
ΤΡΕΦΟΝΤΙ Δ' ΕΥΡΥ Κ'ΛΕΟΣ
ΚΟΡΑΙ ΠΙΕΡΙΔΕΣ ΔΙΟΣ.
ΕΓΩ ΔΕ ΣΥΝΕΦΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑ, ΚΛΥΤΟΝ ΕΘΝΟΣ
ΛΟΚΡΩΝ ΑΜΦΕΠΕΣΟΝ, ΜΕΛΙΤΙ
ΕΥΑΝΟΡΑ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΑΒΡΕΧΩΝ:
ΠΑΙΔ' ΕΡΑΤΟΝ Δ' ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΙΝΗΣΑ, ΤΟΝ ΕΙΔΟΝ ΚΡΑΤΕΟΝΤΑ ΧΕΡΟΣ ΑΛΚΑ
ΒΩΜΟΝ ΠΑΡ' ΟΛΥΜΠΙΟΝ
ΚΕΙΝΟΝ ΚΑΤΑ Χ'ΡΟΝΟΝ
ΙΔΕΑ ΤΕ ΚΑΛΟΝ
ΩΡΑ ΤΕ ΚΕΚΡΑΜΕΝΟΝ, Α ΠΟΤΕ
ΑΝΑΙΔΕΑ ΓΑΝΥΜΗΔΕΙ ΘΑΝΑΤΟΝ
ΑΛΚΕ ΣΥΝ ΚΥΠ'ΡΟΓΕΝΕΙ.

11.
ΕΣΤΙΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΑΝΕΜΩΝ ΟΤΕ ΠΛΕΙΣΤΑ
ΧΡΗΣΙΣ: ΕΣΤΙΝ Δ' ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ, ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ ΝΕΦΕΛΑΣ:
ΕΙ ΔΕ ΣΥΝ ΠΟΝΩ ΤΙΣ ΕΥ ΠΡΑΣΣΟΙ, ΜΕΛΙΓΑΡΥΕΣ ΥΜΝΟΙ
ΥΣΤΕΡΩΝ ΑΡΧΑ ΛΟΓΩΝ ΤΕΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΝ ΟΡΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣ:
ΑΦΘΟΝΗΤΟΣ Δ' ΑΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΙΣ ΟΥΤΟΣ ΑΓΚΕΙΤΑΙ. ΤΑ ΜΕΝ ΑΜΕΤΕΡΑ ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΙΜΑΙΝΕΙΝ ΕΘΕΛΕΙ, ΕΚ ΘΕΟΥ Δ' ΑΝΗΡ ΣΟΦΑΙΣ ΑΝΘΕΙ ΠΡΑΠΙΔΕΣΣΙΝ ΟΜΟΙΩΣ.
ΙΣΘΙ ΝΥΝ, ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΥ ΠΑΙ, ΤΕΑΣ, ΑΓΗΣΙΔΑΜΕ, ΠΥΓ'ΜΑΧΙΑΣ ΕΝΕΚΕΝ
ΚΟΣΜΟΝ ΕΠΙ ΣΤΕΦΑΝΩ ΧΡΥΣΕΑΣ ΕΛΑΙΑΣ
ΑΔΥΜΕΛΗ ΚΕΛΑΔΗΣΩ, ΖΕΦΥΡΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ ΓΕΝΕΑΝ ΑΛΕΓΩΝ.
ΕΝΘΑ ΣΥΓΚΩΜΑΞΑΤ': ΕΓΓΥΑΣΟΜΑΙ
ΥΜΜΙΝ, Ω ΜΟΙΣΑΙ, ΦΥΓΟΞΕΙΝΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΜΗΤ' ΑΠΕΙΡΑΤΟΝ ΚΑΛΩΝ ΑΚ'ΡΟΣΟΦΟΝ ΤΕ ΚΑΙ ΑΙΧΜΑΤΑΝ ΑΦΙΞΕΣΘΑΙ. ΤΟ ΓΑΡ ΕΜΦΥΕΣ ΟΥΤ' ΑΙΘΩΝ ΑΛΩΠΗΞ
ΟΥΤ' ΕΡΙΒ'ΡΟΜΟΙ ΛΕΟΝΤΕΣ ΔΙΑΛΛΑΞΑΙΝΤΟ ΗΘΟΣ.
12 ΛΙΣΣΟΜΑΙ, ΠΑΙ ΖΗΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ,
ΙΜΕΡΑΝ ΕΥΡΥΣΘΕΝΕ' ΑΜΦΙΠΟΛΕΙ, ΣΩΤΕΙΡΑ ΤΥΧΑ.
ΤΙΝ ΓΑΡ ΕΝ ΠΟΝΤΩ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΑΙ ΘΟΑΙ
ΝΑΕΣ, ΕΝ ΧΕΡΣΩ ΤΕ ΛΑΙΨΗΡΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
ΚΑΓΟΡΑΙ ΒΟΥΛΑΦΟΡΟΙ. ΑΙ ΓΕ ΜΕΝ ΑΝΔΡΩΝ
ΠΟΛΛ' ΑΝΩ, ΤΑ Δ' ΑΥ ΚΑΤΩ
ΨΕΥΔΗ ΜΕΤΑΜΩΝΙΑ ΤΑΜΝΟΙΣΑΙ ΚΑΛΙΝΔΟΝΤ' ΕΛΠΙΔΕΣ:
ΣΥΜΒΟΛΟΝ Δ' ΟΥ ΠΩ ΤΙΣ ΕΠΙΧΘΟΝΙΩΝ
ΠΙΣΤΟΝ ΑΜΦΙ Π'ΡΑΞΙΟΣ ΕΣΣΟΜΕΝΑΣ ΕΥΡΕΝ ΘΕΟΘΕΝ,
ΤΩΝ ΔΕ ΜΕΛΛΟΝΤΩΝ ΤΕΤΥΦ'ΛΩΝΤΑΙ ΦΡΑΔΑΙ:
ΠΟΛΛΑ Δ' ΑΝΘΡΩΠΟΙΣ ΠΑΡΑ Γ'ΝΩΜΑΝ ΕΠΕΣΕΝ,
ΕΜΠΑΛΙΝ ΜΕΝ ΤΕΡΨΙΟΣ, ΟΙ Δ' ΑΝΙΑΡΑΙΣ
ΑΝΤΙΚΥΡΣΑΝΤΕΣ ΖΑΛΑΙΣ
ΕΣΛΟΝ ΒΑΘΥ ΠΗΜΑΤΟΣ ΕΝ ΜΙΚ'ΡΩ ΠΕΔΑΜΕΙΨΑΝ ΧΡΟΝΩ.
ΥΙΕ ΦΙΛΑΝΟΡΟΣ, ΗΤΟΙ ΚΑΙ ΤΕΑ ΚΕΝ
ΕΝΔΟΜΑΧΑΣ ΑΤ' ΑΛΕΚΤΩΡ ΣΥΓΓΟΝΩ ΠΑΡ' ΕΣΤΙΑ
ΑΚ'ΛΕΗΣ ΤΙΜΑ ΚΑΤΕΦΥΛΛΟΡΟΗΣΕ(Ν) ΠΟΔΩΝ,
ΕΙ ΜΗ ΣΤΑΣΙΣ ΑΝΤΙΑΝΕΙΡΑ ΚΝΩΣΙΑΣ Σ' ΑΜΕΡΣΕ ΠΑΤ'ΡΑΣ.
ΝΥΝ Δ' ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΕΦΑΝΩΣΑΜΕΝΟΣ
ΚΑΙ ΔΙΣ ΕΚ ΠΥΘΩΝΟΣ ΙΣΘΜΟΙ Τ', ΕΡΓΟΤΕΛΕΣ,
ΘΕΡΜΑ ΝΥΜΦΑΝ ΛΟΥΤΡΑ ΒΑΣΤΑΖΕΙΣ ΟΜΙΛΕΩΝ ΠΑΡ' ΟΙΚΕΙΑΙΣ ΑΡΟΥΡΑΙΣ.

13.
ΤΡΙΣΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΑΝ
ΕΠΑΙΝΕΩΝ ΟΙΚΟΝ ΗΜΕΡΟΝ ΑΣΤΟΙΣ,
ΞΕΝΟΙΣΙ ΔΕ ΘΕΡΑΠΟΝΤΑ, Γ'ΝΩΣΟΜΑΙ ΤΑΝ ΟΛΒΙΑΝ ΚΟΡΙΝΘΟΝ, ΙΣΘΜΙΟΥ
ΠΡΟΘΥΡΟΝ ΠΟΤΕΙΔΑΝΟΣ, ΑΓ'ΛΑΟΚΟΥΡΟΝ:
ΕΝ ΤΑ ΓΑΡ ΕΥΝΟΜΙΑ ΝΑΙΕΙ ΚΑΣΙΓ'ΝΗΤΑ ΤΕ, ΒΑΘΡΟΝ ΠΟΛΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΣ,
ΔΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΤ'ΡΟΦΟΣ ΕΙΡΗΝΑ, ΤΑΜΙ' ΑΝΔΡΑΣΙ ΠΛΟΥΤΟΥ,
ΧΡΥΣΕΑΙ ΠΑΙΔΕΣ ΕΥΒΟΥΛΟΥ ΘΕΜΙΤΟΣ:
ΕΘΕΛΟΝΤΙ Δ' ΑΛΕΞΕΙΝ ΥΒΡΙΝ, ΚΟΡΟΥ ΜΑΤΕΡΑ Θ'ΡΑΣΥΜΥΘΟΝ.
ΕΧΩ ΚΑΛΑ ΤΕ ΦΡΑΣΑΙ, ΤΟΛΜΑ ΤΕ ΜΟΙ ΕΥΘΕΙΑ ΓΛΩΣΣΑΝ ΟΡΝΥΕΙ ΛΕΓΕΙΝ.
ΑΜΑΧΟΝ ΔΕ ΚΡΥΨΑΙ ΤΟ ΣΥΓΓΕΝΕΣ ΗΘΟΣ, ΥΜΜΙΝ ΔΕ, ΠΑΙΔΕΣ ΑΛΑΤΑ, ΠΟΛΛΑ ΜΕΝ ΝΙΚΑΦΟΡΟΝ ΑΓ'ΛΑΙΑΝ ΩΠΑΣΑΝ ΑΚΡΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣ ΥΠΕΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΙΕΡΟΙΣ ΕΝ ΑΕΘ'ΛΟΙΣ, ΠΟΛΛΑ Δ' ΕΝ ΚΑΡΔΙΑΙΣ ΑΝΔΡΩΝ ΕΒΑΛΟΝ
ΩΡΑΙ ΠΟΛΥΑΝΘΕΜΟΙ ΑΡΧΑΙΑ ΣΟΦΙΣΜΑΘ'. ΑΠΑΝ Δ' ΕΥΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟΝ.
ΤΑΙ ΔΙΩΝΥΣΟΥ ΠΟΘΕΝ ΕΞΕΦΑΝΕΝ
ΣΥΝ ΒΟΗΛΑΤΑ ΧΑΡΙΤΕΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΩ;
ΤΙΣ ΓΑΡ ΙΠΠΕΙΟΙΣ ΕΝ ΕΝΤΕΣΣΙΝ ΜΕΤΡΑ,
Η ΘΕΩΝ ΝΑΟΙΣΙΝ ΟΙΩΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΑ ΔΙΔΥΜΟΝ ΕΠΕΘΗΚ'; ΕΝ ΔΕ ΜΟΙΣ' ΑΔΥΠ'ΝΟΟΣ, ΕΝ Δ' ΑΡΗΣ ΑΝΘΕΙ ΝΕΩΝ ΟΥΛΙΑΙΣ ΑΙΧΜΑΙΣΙΝ ΑΝΔΡΩΝ.
ΥΠΑΤ' ΕΥΡΥ ΑΝΑΣΣΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΑΦΡΟΝΗΤΟΣ ΕΠΕΣΣΙΝ
ΓΕΝΟΙΟ ΧΡΟΝΟΝ ΑΠΑΝΤΑ, ΖΕΥ ΠΑΤΕΡ,
ΚΑΙ ΤΟΝΔΕ ΛΑΟΝ ΑΒ'ΛΑΒΗ ΝΕΜΩΝ
ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΕΥΘΥΝΕ ΔΑΙΜΟΝΟΣ ΟΥΡΟΝ:
ΔΕΞΑΙ ΤΕ ΟΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΕΓΚΩΜΙΟΝ
ΤΕΘ'ΜΟΝ, ΤΟΝ ΑΓΕΙ ΠΕΔΙΩΝ ΕΚ ΠΙΣΑΣ,
ΠΕΝΤΑΕΘΛΩ* ΑΜΑ ΣΤΑΔΙΟΥ
ΝΙΚΩΝ ΔΡΟΜΟΝ: ΑΝΤΕΒΟΛΗΣΕΝ
ΤΩΝ ΑΝΗΡ ΘΝΑΤΟΣ ΟΥΠΩ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΟΝ.
ΔΥΟ Δ' ΑΥΤΟΝ ΕΡΕΨΑΝ
ΠΛΟΚΟΙ ΣΕΛΙΝΩΝ ΕΝ ΙΣΘΜΙΑΔΕΣΣΙΝ
ΦΑΝΕΝΤΑ: ΝΕΜΕΑ Τ' ΟΥΚ ΑΝΤΙΞΟΕΙ:
ΠΑΤ'ΡΟΣ ΔΕ ΘΕΣΣΑΛΟΙ' ΕΠ' ΑΛΦΕΟΥ
ΡΕΕΘΡΟΙΣΙΝ ΑΙΓΛΑ ΠΟΔΩΝ ΑΝΑΚΕΙΤΑΙ,
ΠΥΘΟΙ Τ' ΕΧΕΙ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΙΜΑΝ ΔΙΑΥΛΟΥ Θ' ΑΛΙΩ* ΑΜΦ' ΕΝΙ, ΜΗΝΟΣ ΤΕ ΟΙ
ΤΩΥΤΟΥ ΚΡΑΝΑΑΙΣ ΕΝ ΑΘΑΝΑΙΣΙ Τ'ΡΙΑ ΕΡΓΑ ΠΟΔΑΡΚΗΣ
ΑΜΕΡΑ ΘΗΚΕ ΚΑΛΛΙΣΤ' ΑΜΦΙ ΚΟΜΑΙΣ,
ΕΛΛΩΤΙΑ Δ' ΕΠΤΑΚΙΣ: ΕΝ Δ' ΑΜΦΙΑΛΟΙΣΙ ΠΟΤΕΙΔΑΝΟΣ ΤΕΘΜΟΙΣΙΝ
ΠΤΟΙΟΔΩΡΩ ΣΥΝ ΠΑΤΡΙ ΜΑΚ'ΡΟΤΕΡΑΙ ΤΕΡΨΙΑ Θ' ΕΨΟΝΤ' ΕΡΙΤΙΜΩ Τ' ΑΟΙΔΑΙ:
ΟΣΣΑ Τ' ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣΙΝ ΑΡΙΣΤΕΥΣΑΤΕ,
ΗΔΕ ΧΟΡΤΟΙΣ ΕΝ ΛΕΟΝΤΟΣ, ΔΗΡΙ*ΟΜΑΙ ΠΟΛΕΣΙΝ
ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΕΙ ΚΑΛΩΝ: ΩΣ ΜΑΝ ΣΑΦΕΣ
ΟΥΚ ΑΝ ΕΙΔΕΙΗΝ ΛΕΓΕΙΝ ΠΟΝΤΙΑΝ ΨΑΦΩΝ ΑΡΙΘ'ΜΟΝ.
ΕΠΕΤΑΙ Δ' ΕΝ ΕΚΑΣΤΩ
ΜΕΤΡΟΝ: ΝΟΗΣΑΙ ΔΕ ΚΑΙΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΣ.
ΕΓΩ ΔΕ ΙΔΙΟΣ ΕΝ ΚΟΙΝΩ ΣΤΑΛΕΙΣ ΜΗΤΙΝ ΤΕ ΓΑΡΥΩΝ ΠΑΛΑΙΓΟΝΩΝ
ΠΟΛΕΜΟΝ Τ' ΕΝ ΗΡΩΙΑΙΣ ΑΡΕΤΑΙΣΙΝ ΟΥ ΨΕΥΣΟΜ' ΑΜΦΙ ΚΟΡΙΝΘΩ, ΣΙΣΥΦΟΝ
ΜΕΝ ΠΥΚ'ΝΟΤΑΤΟΝ ΠΑΛΑΜΑΙΣ ΩΣ ΘΕΟΝ, ΚΑΙ ΤΑΝ ΠΑΤΡΟΣ ΑΝΤΙΑ ΜΗΔΕΙΑΝ ΘΕΜΕΝΑΝ ΓΑΜΟΝ ΑΥΤΑ, ΝΑΙ ΣΩΤΕΙΡΑΝ ΑΡΓΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΛΟΙΣ:
ΤΑ ΔΕ ΚΑΙ ΠΟΤ' ΕΝ ΑΛΚΑ ΠΡΟ ΔΑΡΔΑΝΟΥ ΤΕΙΧΕΩΝ ΕΔΟΚΗΣΑΝ
ΕΠ' ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΜΑΧΑΝ ΤΑΜΝΕΙΝ ΤΕΛΟΣ, ΤΟΙ ΜΕΝ ΓΕΝΕΙ ΦΙΛΩ ΣΥΝ ΑΤ'ΡΕΟΣ
ΕΛΕΝΑΝ ΚΟΜΙΖΟΝΤΕΣ, ΟΙ Δ' ΑΠΟ ΠΑΜΠΑΝ
ΕΙΡΓΟΝΤΕΣ: ΕΚ ΛΥΚΙΑΣ ΔΕ Γ'ΛΑΥΚΟΝ ΕΛΘΟΝΤΑ Τ'ΡΟΜΕΟΝ ΔΑΝΑΟΙ. ΤΟΙΣΙ ΜΕΝ
ΕΞΕΥΧΕΤ' ΕΝ ΑΣΤΕΙ ΠΕΙΡΑΝΑΣ ΣΦΕΤΕΡΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΑΡΧΑΝ
ΚΑΙ ΒΑΘΥΝ ΚΛΑΡΟΝ ΕΜΜΕΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΟΝ:
ΟΣ ΤΑΣ ΟΦΙΩΔΕΟΣ ΥΙΟΝ ΠΟΤΕ ΓΟΡΓΟΝΟΣ Η ΠΟΛΛ' ΑΜΦΙ ΚΡΟΥΝΟΙΣ
ΠΑΓΑΣΟΝ ΖΕΥΞΑΙ ΠΟΘΕΩΝ ΕΠΑΘΕΝ,
ΠΡΙΝ ΓΕ ΟΙ ΧΡΥΣΑΜΠΥΚΑ ΚΟΥΡΑ ΧΑΛΙΝΟΝ
ΠΑΛΛΑΣ ΗΝΕΓΚ', ΕΞ ΟΝΕΙΡΟΥ Δ' ΑΥΤΙΚΑ
ΗΝ ΥΠΑΡ, ΦΩΝΑΣΕ Δ': "ΕΥΔΕΙΣ ΑΙΟΛΙΔΑ ΒΑΣΙΛΕΥ;
ΑΓΕ ΦΙΛΤΡΟΝ ΤΟΔ' ΙΠΠΕΙΟΝ ΔΕΚΕΥ,
ΚΑΙ ΔΑΜΑΙΩ ΝΙΝ ΘΥΩΝ ΤΑΥΡΟΝ ΑΡΓΑΕΝΤΑ ΠΑΤΡΙ ΔΕΙΞΟΝ."
ΚΥΑΝΑΙΓΙΣ ΕΝ ΟΡΦΝΑ
ΚΝΩΣΣΟΝΤΙ ΟΙ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΤΟΣΑ ΕΙΠΕΙΝ
ΕΔΟΞΕΝ: ΑΝΑ Δ' ΕΠΑΛΤ' ΟΡΘΩ ΠΟΔΙ.
ΠΑΡΚΕΙΜΕΝΟΝ ΔΕ ΣΥΛΛΑΒΩΝ ΤΕΡΑΣ,
ΕΠΙΧΩΡΙΟΝ ΜΑΝΤΙΝ ΑΣΜΕΝΟΣ ΕΥΡΕΝ,
ΔΕΙΞΕΝ ΤΕ ΚΟΙΡΑΝΙΔΑ ΠΑΣΑΝ ΤΕΛΕΥΤΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΩΣ Τ' ΑΝΑ ΒΩΜΩ ΘΕΑΣ
ΚΟΙΤΑΞΑΤΟ ΝΥΚΤ' ΑΠΟ ΚΕΙΝΟΥ ΧΡΗΣΙΟΣ, ΩΣ ΤΕ ΟΙ ΑΥΤΑ
ΖΗΝΟΣ ΕΓΧΕΙΚΕΡΑΥΝΟΥ ΠΑΙΣ ΕΠΟΡΕΝ
ΔΑΜΑΣΙΦ'ΡΟΝΑ ΧΡΥΣΟΝ.
ΕΝΥΠ'ΝΙΩ Δ' Α ΤΑΧΙΣΤΑ ΠΙΘΕΣΘΑΙ
ΚΕΛΗΣΑΝΤΟ ΝΙΝ, ΟΤΑΝ Δ' ΕΥΡΥΣΘΕΝΕΙ
ΚΑΡΤΑΙΠΟΔ' ΑΝΑΡΥΗ ΓΑΙΑΟΧΩ,
ΘΕΜΕΝ ΙΠΠΙΑ ΒΩΜΟΝ ΕΥΘΥΣ ΑΘΑΝΑ.
ΤΕΛΕΙ ΔΕ ΘΕΩΝ ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΤΑΝ ΠΑΡ' ΟΡΚΟΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΕΛΠΙΔΑ ΚΟΥΦΑΝ ΚΤΙΣΙΝ.
ΗΤΟΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΤΕΡΟΣ ΟΡΜΑΙΝΩΝ ΕΛΕ ΒΕΛΛΕΡΟΦΟΝΤΑΣ,
ΦΑΡΜΑΚΟΝ ΠΡΑΥ ΤΕΙΝΩΝ ΑΜΦΙ ΓΕΝΥΙ,
ΙΠΠΟΝ ΠΤΕΡΟΕΝΤ': ΑΝΑΒΑΙΣ Δ'
ΕΥΘΥΣ ΕΝΟΠ'ΛΙΑ ΧΑΛΚΩΘΕΙΣ ΕΠΑΙΖΕΝ.
ΣΥΝ ΔΕ ΚΕΙΝΩ ΚΑΙ ΠΟΤ' ΑΜΑΖΟΝΙΔΩΝ
ΑΙΘΕΡΟΣ ΨΥΧΡΩΝ ΑΠΟ ΚΟΛΠΩΝ ΕΡΗΜΟΥ
ΤΟΞΟΤΑΝ ΒΑΛΛΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ
ΚΑΙ ΧΙΜΑΙΡΑΝ ΠΥΡ ΠΝΕΟΙΣΑΝ ΚΑΙ ΣΟΛΥΜΟΥΣ ΕΠΕΦΝΕΝ.
ΔΙΑΣΩΠΑΣΟΜΑΙ ΟΙ ΜΟΡΟΝ ΕΓΩ:
ΤΟΝ Δ' ΕΝ ΟΥΛΥΜΠΩ ΦΑΤΝΑΙ ΖΗΝΟΣ ΑΡΧΑΙΑΙ ΔΕΚΟΝΤΑΙ.
ΕΜΕ Δ' ΕΥΘΥΝ ΑΚΟΝΤΩΝ
ΙΕΝΤΑ ΡΟΜΒΟΝ ΠΑΡΑ ΣΚΟΠΟΝ ΟΥ ΧΡΗ
ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΒΕΛΕΑ ΚΑΡΤΥΝΕΙΝ ΧΕΡΟΙΝ.
ΜΟΙΣΑΙΣ ΓΑΡ ΑΓ'ΛΑΟΘ'ΡΟΝΟΙΣ ΕΚΩΝ
ΟΛΙΓΑΙΘΙΔΑΙΣΙΝ Τ' ΕΒΑΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ.
ΙΣΘΜΟΙ ΤΑ Τ' ΕΝ ΝΕΜΕΑ ΠΑΥΡΩ ΕΠΕΙ
ΘΗΣΩ ΦΑΝΕΡ' ΑΘ'ΡΟ', ΑΛΑΘΗΣ ΤΕ ΜΟΙ
ΕΞΟΡΚΟΣ ΕΠΕΣΣΕΤΑΙ ΕΞΗΚΟΝΤΑΚΙ ΔΗ ΑΜΦΟΤΕΡΩΘΕΝ
ΑΔΥΓΛΩΣΣΟΣ ΒΟΑ ΚΑΡΥΚΟΣ ΕσλΟΥ.
ΤΑ Δ' ΟΛΥΜΠΙΑ* ΑΥΤΩΝ
ΕΟΙΚΕΝ ΗΔΗ ΠΑΡΟΙΘΕ ΛΕΛΕΧΘΑΙ:
ΤΑ Τ' ΕΣΣΟΜΕΝΑ ΤΟΤ' ΑΝ ΦΑΙΗΝ ΣΑΦΕΣ.
ΝΥΝ Δ' ΕΛΠΟΜΑΙ ΜΕΝ, ΕΝ ΘΕΩ ΓΕ ΜΑΝ
ΤΕΛΟΣ: ΕΙ ΔΕ ΔΑΙΜΩΝ ΓΕΝΕΘ'ΛΙΟΣ ΕΡΠΟΙ,
ΔΙ ΤΟΥΤ' ΕΝΥΑΛΙΩ Τ' ΕΚΔΩΣΟΜΕΝ
ΠΡΑΣΣΕΙΝ. ΤΑ Δ' ΥΠ' ΟΦ'ΡΥΪ ΠΑΡΝΑΣΣΙΑ
ΕΞ: ΑΡΓΕΙ Θ' ΟΣΣΑ ΚΑΙ ΕΝ
ΘΗΒΑΙΣ: ΟΣΑ Τ' ΑΡΚΑΣΙΝ ΑΝΑΣΣΩΝ
ΜΑΡΤΥΡΗΣΕΙ ΛΥΚΑΙΟΥ ΒΩΜΟΣ ΑΝΑΞ:
ΠΕΛΛΑΝΑ ΤΕ ΚΑΙ ΣΙΚΥΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΓΑΡ' ΑΙΑΚΙΔΑΝ Τ' ΕΥΕΡΚΕΣ ΑΛΣΟΣ
Α Τ' ΕΛΕΥΣΙΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΑ ΜΑΡΑΘΩΝ
ΤΑΙ Θ' ΥΠ' ΑΙΤΝΑΣ ΥΨΙΛΟΦΟΥ ΚΑΛΛΙΠΛΟΥΤΟΙ
ΠΟΛΙΕΣ Α Τ' ΕΥΒΟΙΑ: ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΚΑΤΑ
ΕΛΛΑΔ' ΕΥΡΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΜΑΣΣΟΝ' Η ΩΣ ΙΔΕΜΕΝ.
ΑΓΕ ΚΟΥΦΟΙΣΙΝ ΕΚ'ΝΕΥΣΟΝ ΠΟΣΙΝ:
ΖΕΥ ΤΕΛΕΙ', ΑΙΔΩ ΔΙΔΟΙ ΚΑΙ ΤΥΧΑΝ ΤΕΡΠΝΩΝ ΓΛΥΚΕΙΑΝ.

14.
ΚΑΦΙΣΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ΛΑΧΟΙΣΑΙ ΑΙΤΕ ΝΑΙΕΤΕ ΚΑΛΛΙΠΩΛΟΝ ΕΔ'ΡΑΝ,
Ω ΛΙΠΑΡΑΣ ΑΟΙΔΙΜΟΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΙ
ΧΑΡΙΤΕΣ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ, ΠΑΛΑΙΓΟΝΩΝ ΜΙΝΥΑΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ,
ΚΛΥΤ', ΕΠΕΙ ΕΥΧΟΜΑΙ: ΣΥΝ ΓΑΡ ΥΜΙΝ ΤΑ ΤΕΡΠΝΑ ΚΑΙ
ΤΑ Γ'ΛΥΚΕ ΑΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΒΡΟΤΟΙΣ,
ΕΙ ΣΟΦΟΣ, ΕΙ ΚΑΛΟΣ, ΕΙ ΤΙΣ ΑΓ'ΛΑΟΣ ΑΝΗΡ.
ΟΥΔΕ ΓΑΡ ΘΕΟΙ ΣΕΜΝΑΝ ΧΑΡΙΤΩΝ ΑΤΕΡ
ΚΟΙΡΑΝΕΟΝΤΙ ΧΟΡΟΥΣ
ΟΥΤΕ ΔΑΙΤΑΣ: ΑΛΛΑ ΠΑΝΤΩΝ ΤΑΜΙΑΙ
ΕΡΓΩΝ ΕΝ ΟΥΡΑΝΩ, ΧΡΥΣΟΤΟΞΟΝ ΘΕΜΕΝΑΙ ΠΑΡΑ
ΠΥΘΙΟΝ ΑΠΟΛΛΩΝΑ Θ'ΡΟΝΟΥΣ,
ΑΙΕΝΑΟΝ ΣΕΒΟΝΤΙ ΠΑΤ'ΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΟΙΟ ΤΙΜΑΝ.
Ω ΠΟΤ'ΝΙ' ΑΓ'ΛΑΙΑ
ΦΙΛΗΣΙΜΟΛΠΕ Τ' ΕΥΦΡΟΣΥΝΑ, ΘΕΩΝ ΚΡΑΤΙΣΤΟΥ
ΠΑΙΔΕΣ, ΕΠΑΚΟΟΙΤΕ ΝΥΝ, ΘΑΛΙΑ ΤΕ
ΕΡΑΣΙΜΟΛΠΕ, ΙΔΟΙΣΑ ΤΟΝΔΕ ΚΩΜΟΝ ΕΠ' ΕΥΜΕΝΕΙ ΤΥΧΑ
ΚΟΥΦΑ ΒΙΒΩΝΤΑ: ΛΥΔΩ ΓΑΡ ΑΣΩΠΙΧΟΝ ΕΝ ΤΡΟΠΩ
ΕΝ ΜΕΛΕΤΑΙΣ Τ' ΑΕΙΔΩΝ ΕΜΟΛΟΝ,
ΟΥΝΕΚ' ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΟΣ Α ΜΙΝΥΕΙΑ
ΣΕΥ ΕΚΑΤΙ. ΜΕΛΑΝΤΕΙΧΕΑ ΝΥΝ ΔΟΜΟΝ
ΦΕΡΣΕΦΟΝΑΣ ΕΛΘ', ΑΧΟΙ, ΠΑΤΡΙ Κ'ΛΥΤΑΝ ΦΕΡΟΙΣ' ΑΓΓΕΛΙΑΝ,
ΚΛΕΟΔΑΜΟΝ ΟΦ'Ρ' ΙΔΟΙΣ' ΥΙΟΝ ΕΙΠΗΣ ΟΤΙ ΟΙ ΝΕΑΝ
ΚΟΛΠΟΙΣ ΠΑΡ' ΕΥΔΟΞΟΙΣ ΠΙΣΑΣ
ΕΣΤΕΦΑΝΩΣΕ ΚΥΔΙΜΩΝ ΑΕΘΛΩΝ ΠΤΕΡΟΙΣΙ ΧΑΙΤΑΝ.

Από τη σελίδα: http://www.hellenicpantheon.gr/pindarolympia1.htm