Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου 2009

Από τα Πρακτικά της Βουλής: 7-11-2008

ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ … Θέλω να ρωτήσω, κύριε Κιλτίδη, γιατί απολύθηκαν οι υπάλληλοι του Βοτανικού κήπου που κρατούσε ζωντανό το ΕΘΙΑΓΕ στα Κρούσια του Κιλκίς.

ΚΙΛΤΙΔΗΣ … Η κ. Αμμανατίδου είπε για το Βοτανικό, που η έδρα του βρίσκεται και στην ιδιαίτερη πατρίδα μου στο Κιλκίς, στο Δήμο Κρουσίων. Και δεν ομιλούν με τα αληθινά δεδομένα. Ξεκίνησαν και εργάζονταν δύο μόνιμοι. Και οι δύο στη Θέρμη. Από το 2004 μονιμοποιήθηκαν εννιά. Ο ένας μόνο στο Βοτανικό Κήπο. Και υπήρχε και ένα πρόγραμμα δεκαεπτά εργαζομένων, νέων παιδιών, νέων επιστημόνων, κατά τη συνήθη –ξέρετε- πρακτική και τακτική των ευρωπαϊκών ενισχύσεων, Interreg και όλα αυτά.
Και ξέρουμε όλοι ότι αυτά τα προγράμματα γίνονται με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Δεν ήταν εργαζόμενοι οι δεκαεπτά. Και, προφανώς, δεν γνωρίζετε ότι εμείς μεριμνήσαμε να υπάρχουν εργαζόμενοι από δική μας οικονομία για το προσεχές διάστημα του ενάμισι έτους και με την ψήφιση του νομοσχεδίου για το ΕΘΙΑΓΕ που σε λίγες ημέρες εισάγεται στη Βουλή, να λυθεί μια για πάντα το πρόβλημα όχι μόνο στο Βοτανικό Κήπο των Κρουσίων του Κιλκίς, αλλά σ’ ολόκληρη την επικράτεια, για να μην πάμε πάλι στο παρελθόν μια και απουσιάζουν και οι συνάδελφοι της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης.

Χωρίς σχόλια.

Και άλλη ερώτηση Βουλευτή για τους Βοτανικούς Κήπους

Θέμα: Κινδυνεύουν με λουκέτο ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων και το Εργαστήριό του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης και οι βοτανικοί κήποι Χίου και Κεφαλονιάς.
Η δημιουργία του δικτύου Βοτανικών Κήπων στην Ελλάδα έχει πλέον παγώσει. Δεν μπορούν να λειτουργήσουν δεδομένου ότι δεν υπάρχει ούτε το απαραίτητο προσωπικό ούτε τα κονδύλια που απαιτούνται. Πιο συγκεκριμένα, με λουκέτο απειλείται ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων και το Εργαστήριό του στη Θέρμη Θεσσαλονίκης καθώς δεν έχουν διασφαλιστεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τα κονδύλια που θα επέτρεπαν τη συνέχιση της λειτουργίας τους. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες συλλογές ελληνικών φυτών (αυτοφυούς φυτικού γενετικού υλικού), η οποία κινδυνεύει να χαθεί, εξ αιτίας της κυβερνητικής αβελτηρίας και παρά τις εκκλήσεις της επιστημονικής κοινότητας. Ο κήπος φιλοξενεί αυτοφυή είδη από όλες τις βαλκανικές χώρες- στα Βαλκάνια υπάρχουν περίπου 5.700 φυτικά είδη, εκ των οποίων περίπου 740 θεωρούνται ενδημικά της περιοχής. Μάλιστα 263 φυτά θεωρούνται σπάνια και κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Έως σήμερα οι επιστήμονες του Κήπου έχουν εντοπίσει στο φυσικό τους περιβάλλον 1.500 αυτόχθονες φυτικούς οργανισμούς, τους οποίους συνέλεξαν και διατηρούν σε τράπεζα διατήρησης γενετικού υλικού και σε μητρικές φυτείες, ενώ τους πολλαπλασίασαν και τους φύτεψαν στον Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, με φυσικά υλικά, ανάμεσα σε λίμνες, ρυάκια και ξερολιθιές. Στις 31 Οκτωβρίου 2008 όμως, το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό του Βοτανικού Κήπου απολύθηκε. Οι 15 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου (επιστήμονες, τεχνολόγοι και εργάτες), οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς δουλειά, ήταν αρμόδιοι για τη συλλογή, τη δημιουργία μητρικών φυτειών, τον πολλαπλασιασμό, τη διατήρηση των αυτοφυών φυτικών ειδών που συλλέγονται από το φυσικό περιβάλλον όλης της Ελλάδας, τη διαχείριση της δασικής έκτασης του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση, καθώς και για την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών.
Σήμερα στον Κήπο των 310 στρεμμάτων, σύμφωνα με τους υπεύθυνους εργάζεται μόνο ένας εργάτης και στο Εργαστήριο στη Θέρμη απασχολούνται τρεις εργάτριες και δύο τεχνολόγοι. Όπως επισημαίνεται δεν έχει απομείνει κανένας επιστήμονας (π.χ. δασολόγος, γεωπόνος). Έτσι, τα Σαββατοκύριακα ο Κήπος μένει κλειστός, ενώ δεν είναι επισκέψιμος ούτε τις καθημερινές για τα σχολεία. Εκτός όμως από τον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων, σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν και άλλοι βοτανικοί κήποι της χώρας όπως οι κήποι της Χίου- ο οποίος περιλαμβάνει τη χλωρίδα του Αιγαίου- και της Κεφαλονιάς. Αν η σημερινή κατάσταση δεν αλλάξει, οι κήποι θα ρημάξουν και θα πάνε χαμένα τόσο τα κονδύλια που έχουν ήδη επενδυθεί όσο και ο κόπος τόσων ανθρώπων που δούλεψαν γι αυτούς. Εν όψει των παραπάνω ερωτάται ο κύριος υπουργός:
1. Θα δώσει άμεσα εντολή να εξασφαλισθούν οι απαραίτητοι πόροι για συνέχιση της λειτουργίας των βοτανικών κήπων;
2. Θα φροντίσει για τον εξοπλισμό και τη στελέχωση τους με κατάλληλο προσωπικό έτσι ώστε να λειτουργούν σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, να χρησιμεύουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να είναι επισκέψιμοι για το κοινό;

Τρίκαλα, 3 Φεβρουαρίου 2008
Η ερωτώσα Βουλευτής
Σούλα Μερεντίτη

Ελληνικοί Βοτανικοί Κήποι

Βαλκανικός Βοτανικό Κήπος Κρουσσίων

Βοτανικός Κήπος Σταυρούπολης


Βοτανικός Κήπος Νέας Ιωνίας Χίου

Βοτανικός Κήπος Πανεπιστημίου Αθηνών

Βοτανικός Κήπος Διομήδους

ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βοτανικός Κήπος Φιλοδασικής Εταιρίας

Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου Καρδίτσας

Βοτανικός Κήπος Κεφαλλονιάς